Diagnostyka Pracownia USG

A A+ A++

 

PRACOWNIA USG

Reje­stra­cja badań odby­wa się tele­fo­nicz­nie lub osobiście:

od ponie­dział­ku do czwart­ku w godz. 07:00 — 18:00 i w piąt­ki od 07:00 — 15:00
nr tel. 42 634 12 25.