Pracownik socjalny

A A+ A++

Pra­cow­nik Socjalny
Pani mgr Kata­rzy­na Górska

godzi­ny urzędowania:
ponie­dzia­łek — pią­tek 12.00 – 13.00

tel. (42) 634 12 46

 

Peł­no­moc­nik Dyrek­to­ra ds. Weteranów
Pani mgr Kata­rzy­na Górska
Godzi­ny przy­jęć: 8:00 — 15:30
tel. (42) 634 12 46