Pracownik socjalny

A A+ A++

Pra­cow­nik Socjalny
Pani mgr Mał­go­rza­ta Królikowska

godzi­ny urzędowania:
ponie­dzia­łek 15.15 – 17.15
wto­rek 10.15 – 12.15
śro­da 15.15 – 17.15
czwar­tek 10.15 – 12.15
pią­tek 10.15 – 12.15 lub 15.15 – 17.15 (prze­mien­nie)

tel. (42) 634 11 86

 

Peł­no­moc­nik Dyrek­to­ra ds. Weteranów
Pani mgr Kata­rzy­na Górska
Godzi­ny przy­jęć: 8:00 — 15:30
tel. (42) 634 11 86