Oddziały Oddział Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej z Samodzielnym Pododdziałem Chemioterapii

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

 

Oddział Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej z Samodzielnym Pododdziałem Chemioterapii

Ordynator – dr n. med. Marek Stempień

 

tel. sekretariat 42 634 14 88

tel. dyżurka pielęgniarek 42 634 11 97

Zadania:

Wykonywanie procedur leczniczych w zakresie chirurgii onkologicznej, a w szczególności:

 • zabiegi chirurgii onkologicznej w zakresie leczenia nowotworów:

piersi; twarzoczaszki; przewodu pokarmowego; skóry; kości i tkanek miękkich; przestrzeni zaotrzewnowej;

 • diagnostyka nowotworów (biopsja mammotomiczna, biopsja cienkoigłowa, biopsja gruboigłowa); embolizacja; chemioterapia nowotworów; leczenie przerzutów do wątroby
 • zabiegi odtwórcze i rekonstrukcyjne z udziałem technik chirurgii plastycznej po rozległych operacjach onkologicznych (w tym rekonstrukcje piersi)
 • konsultacje w zakresie onkologii dla Pacjentów innych oddziałów szpitalnych
 • współpraca z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie leczenia nowotworów (ginekologia, ortopedia, okulistyka, urologia, interna)
 • prowadzenie specjalizacji dla lekarzy w zakresie chirurgii onkologicznej
 • organizowanie tzw. staży cząstkowych w zakresie chirurgii onkologicznej w ramach specjalizacji w zakresie innych dziedzin medycyny zabiegowej (np. urologii, ginekologii, ortopedii)
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie chirurgii onkologicznej w Zakładzie i poza nim; szkolenie rezydentów i stażystów
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i informatycznej na temat profilaktyki i leczenia nowotworów, a także opieki nad Pacjentami po leczeniu

Wykonywanie procedur leczniczych w zakresie chemioterapii

 • wstępnej (przedoperacyjnej, neoadiuwanowej)
 • uzupełniającej (po radykalnym leczeniu operacyjnym, adiuwantowej)
 • paliatywnej (w chorobie nowotworowej przerzutowej) we wszystkich liniach leczenia

W Samodzielnym Pododdziale Chemioterapii leczenie prowadzone jest w ramach:

 • chemioterapii jednodniowej
 • chemioterapii w warunkach hospitalizacji
 • programów lekowych NFZ:
 • leczenie raka piersi
 • leczenie raka nerki
 • leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego
 • leczenie raka wątrobowo komórkowego

 

Nasi pacjenci mogą ponadto korzystać z pomocy zatrudnionego w Oddziale psychologa oraz otrzymać wsparcie duchowe kapelana szpitalnego.

Samodzielny Pododdział Chemioterapii ściśle współpracuje z Zakładem Radiologii Sz. Im. M. Kopernika w Łodzi i Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, dokąd kierowani są Pacjenci wymagający dodatkowego leczenia promieniami.

GALERIA