Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 54204-2017 z dnia 29-03-2017 - Łódź
Zadanie I - urządzenia do hydromasażu Zadanie II -urządzenia do krioterapii Zadanie III - wyposażenie kinezyterapii
Termin składania ofert/wniosków: 06-04-2017

Ogłoszenie nr 58056 - 2017 z dnia 2017-04-04 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 54204
Data: 29/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Krajowy numer identyfikacyjny 47080507600000, ul. ul. Północna  42, 91425   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 341 270, e-mail zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl, faks 426 341 254.
Adres strony internetowej (url): www.zozmslodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Zadanie I - urządzenia do hydromasażu Zadanie II- urządzenia do krioterapii Zadanie III - wyposażenie kinezyterapii
W ogłoszeniu powinno być: Zadanie I - urządzenia do hydromasażu Zadanie II- urządzenia do krioterapii Zadanie III - wyposażenie kinezyterapii Zadanie IV szyna do terapii ciągłym ruchem bierny kończyny dolnej

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 06/04/2017, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 10/04/2017, godzina 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr 4 Nazwa Zadanie IV Pakiet 1 - Szyna do terapii ciągłym ruchem biernym kończyny dolnejZwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki