Zapytania ofertowe

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Ogłoszenia o zapytaniach ofertowych w SP ZOZ MSWiA w Łodzi


07/12/2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi prenumeraty prasy codziennej na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania tutaj.

22.12.2016 Wyniki: tutaj


07/12/2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług wyrabiania pieczęci na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania tutaj.

22.12.2016 Wyniki: tutaj


07/12/2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług ogłoszeń prasowych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania tutaj.

22.12.2016 Wyniki: tutaj


07/12/2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług kurierskich na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania tutaj.

22.12.2016 Wyniki: tutaj


01/08/2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi: Antygen Helicobacter pylori w kale. Współpraca w przedmiotowym zakresie będzie realizowana w okresie od 01.09.2016r. do 31.01.2018r. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania tutaj.