infolinia

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki w partnerstwie z Miastem Łódź realizuje projekt pn. „Centrum Aktywności Osób Głuchych  i Słabosłyszących (CAOGiS)”.

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki w partnerstwie z Miastem Łódź realizuje projekt pn. „Centrum Aktywności Osób Głuchych  i Słabosłyszących (CAOGiS)”. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z uszkodzonym słuchem (głuchych i słabosłyszących), które mieszkają na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi lub zostały przeniesione w związku z wdrożeniem tego procesu.

Wśród działań zaplanowane są szkolenia, staże warsztaty wyjazdowe, warsztaty z języka polskiego, tablet z aplikacji Wideotłumacz oraz pomoc w znalezieniu pracy.

Plakat

Kontakt

Oddział kliniczny

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP 726–00-04–820
KRS 0000023744
REGON 470805076

Szukaj