infolinia

Oddział Chemioterapii

O nas

Programy lekowe

Onkologia

Diagnostyka

Breast Cancer Unit

 

O nas

Oddziale Chemioterapii prowadzone są wszystkie rodzaje leczenia przeciwnowotworowego guzów litych:

chemioterapia, immunoterapia, celowane leczenie molekularne, hormonoterapia oraz równoczasowa chemioradioterapia przy współudziale Zakładu Teleradioterapii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.

 • w/w leczenie jest realizowane w dwóch trybach:
  • chemioterapii jednodniowej
  • chemioterapii w warunkach hospitalizacji
 •  procedury lecznicze w zakresie leczenia systemowego obejmują:
  • leczenie wstępne (przedoperacyjne, neoadjuwantowe),
  • leczenie uzupełniające (po radykalnym zabiegu operacyjnym, adjuwantowe),
  • leczenie paliatywne (w chorobie nowotworowej w stadium uogólnienia)
 • pacjenci mają zapewnione leczenie wspomagające w trakcie leczenia onkologicznego
 • oddział zapewnia nowoczesne leczenie onkologiczne w ramach  Programów Lekowych NFZ:
  • leczenie raka piersi
  • leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
  • leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
  • leczenie raka nerki
  • leczenie raka płuca i międzybłoniaka opłucnej
  • leczenie zaawansowanego raka jajnika
  • leczenie raka przełyku i żołądka
  • leczenie czerniaka skóry i błon śluzowych
  • leczenie raka urothelialnego pęcherza moczowego
  • leczenie raka wątrobowokomórkowego
 • oddział współpracuje z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów (chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, ginekologia, ortopedia, okulistyka, urologia, oddział chorób wewnętrznych)
 • oddział prowadzi działalność edukacyjną  i informacyjną na temat profilaktyki i leczenia nowotworów, a także opieki nad pacjentami po zakończonym leczeniu onkologicznym
 • istnieje możliwość leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii medycznych (RDTL) oraz udziału w badaniach klinicznych
 • pacjenci mają zapewniony dostęp do portów naczyniowych w celu ochrony żył obwodowych
 • przed kwalifikacją do leczenia systemowego pacjenci mają wykonywane badania genetyczne, z krótkim czasem oczekiwania na wynik
 • pacjenci mają zagwarantowaną  wykwalifikowaną opiekę psychologiczną
 • po zakończonym leczeniu onkologicznym pacjenci objęci są opieką w ramach tzw. wizyt „follow up” w zintegrowanej z oddziałem Poradni Onkologii Klinicznej

W trakcie diagnostyki, leczenia i oceny skuteczności terapii p-nowotworowej Oddział Chemioterapii współpracuje z  Pracownią Echokardiografii, Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, Pracownią Hemodynamiki, Endoskopii, Ultrasonografii, Radiologii, Rezonansu Magnetycznego oraz PET-CT.

Leki stosowane w ramach leczenia onkologicznego są przygotowywane w Aptece Szpitalnej, co znacznie skraca czas oczekiwania na rozpoczęcie wlewów.

Nad skutecznym i bezpiecznym procesem terapeutyczno-diagnostycznym czuwa zespół lekarski specjalistów onkologii klinicznej z wieloletnim doświadczeniem, a także wykwalifikowany zespół pielęgniarski. Ciągłość leczenia naszych Pacjentów zapewniona jest w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych oraz POZ.

Nasza misja:

Rozpoznanie choroby nowotworowej związane jest z dużym niepokojem i niepewnością. W Oddziale Chemioterapii wszystkie nasze starania ukierunkowane są na zmniejszenie lęku naszych pacjentów i  niedogodności związanych z pobytem w szpitalu oraz na zmniejszenie skutków niepożądanych leczenia przeciwnowotworowego. Naszym celem jest stworzenie przyjaznych pacjentowi warunków pobytu i leczenia.  Kameralne warunki Oddziału, ograniczona liczba hospitalizowanych pacjentów zapewniają bezpieczeństwo i  komfortowe warunki pobytu. Zespół onkologiczny ściśle współpracuje z ekspertami wszystkich specjalizacji w celu ustalenia dokładnej diagnozy i w celu opracowaniu odpowiedniego, zindywidualizowanego planu leczenia. Aby zapewnić  skuteczną opiekę chorym w trakcie leczenia onkologicznego , onkolodzy współpracują ze specjalistami w dziedzinie radioterapii, chirurgii onkologicznej oraz medycyny paliatywnej.

Programy lekowe

 • Realizujemy leczenie w ramach następujących programów lekowych
  1. leczenie raka piersi
  2. leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
  3. leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
  4. leczenie raka nerki
  5. leczenie raka płuca i międzybłoniaka opłucnej
  6. leczenie zaawansowanego raka jajnika
  7. leczenie raka przełyku i żołądka
  8. leczenie czerniaka skóry i błon śluzowych
  9. leczenie raka urothelialnego pęcherza moczowego
  10. leczenie raka wątrobowokomórkowego

Onkologia

W naszym szpitalu prowadzimy nowoczesną diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych.

Pacjenci z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby nowotworowej  są diagnozowani i leczeni przez zespół wykwalifikowanych specjalistów od lat zajmujących się leczeniem chorób nowotworowych.

 

Kwalifikacja do leczenia onkologicznego odbywa się w ramach konsyliów lekarskich czyli zespołu wielodyscyplinarnego celem wyboru najskuteczniejszej formy leczenia.

Diagnostyka

W SP ZOZ MSWiA w Łodzi stosowane są najnowocześniejsze metody diagnostyki obrazowej, pozwalające na obrazowanie zarówno złośliwych, jak i łagodnych zmian nowotworowych.
Zakres dostępnych badań, możliwych do wykonania w naszej placówce obejmuje:

 • USG
 • RTG
 • Mammografia
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny (voxel.pl)
 • PET-CT (voxel.pl)
 • Densytometria

W zakresie diagnostyki, przy współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, realizowane są także procedury znakowania węzłów chłonnych przed zabiegami chirurgicznymi czerniaka oraz nowotworów piersi.

Breast Cancer Unit

Od stycznia 2020 roku w Szpitalu MSWiA powstał Breast Cancer Unit-jednostka  referencyjna specjalizująca się w leczeniu raka piersi, zapewniająca chorym z rakiem piersi szybką i kompleksową diagnostykę oraz wielokierunkowe leczenie. Ośrodki Breast Cancer Unit osiągają najlepsze wyniki leczenia raka piersi. Każda pacjentka objęta zostaje również specjalistyczną opieką rehabilitacyjną.

Oddział Chemioterapii

Dr n.med. Małgorzata Ułańska

kierująca oddziałem

Lekarze specjaliści: 

spec. onkologii klin.  Waldemar Rzetelny

 

spec. onkologii klin.   Anna Stefaniak

Oddział kliniczny

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

Sekretariat

42 634 14 88

Dyżurka pielęgniarek

42 634 11 97

Pokój lekarski

42 634 11 11

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Szukaj