infolinia

Oddział Chemioterapii

O nas

Programy lekowe

Onkologia

Diagnostyka

Breast Cancer Unit

Nowotwory skóry

O nas

Oddział Chemioterapii prowadzi  są wszystkie rodzaje leczenia przeciwnowotworowego: chemioterapia, immunoterapia, celowane leczenie molekularne, hormonoterapia.

 • prowadzenie leczenia systemowego litych nowotworów złośliwych w tym:
  • chemioterapii
  • leczenia celowanego
  • immunoterapii
 • realizacja leczenia w dwóch trybach:
  • chemioterapii jednodniowej
  • chemioterapii w warunkach hospitalizacji
 • wykonywanie procedur leczniczych w zakresie chemioterapii:
  • wstępnej (przedoperacyjnej, neoadjuwantowej),
  • uzupełniającej (po radykalnym leczeniu operacyjnym, adjuwantowej),
  • paliatywnej (w chorobie nowotworowej przerzutowej) we wszystkich liniach leczenia
 • leczenie wspomagające w trakcie leczenia onkologicznego
 • realizacja Programów Lekowych NFZ:
  • leczenie raka piersi
  • leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
  • leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
  • leczenie raka nerki
  • leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakiem trzustki
  • leczenie zaawansowanego raka jajnika
  • leczenie czerniaka skóry i błon śluzowych
  • leczenie raka wątrobowokomórkowego
  • leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GISkonsultacje w zakresie onkologii dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych.
 • współpraca z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie leczenia nowotworów( chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, ginekologia, ortopedia, okulistyka, urologia, interna).
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej na temat profilaktyki i leczenia nowotworów, a także opieki nad pacjentami po leczeniu.
 • leczenie w ramach ratunkowego dostępu do technologii medycznych.
 • prowadzenie badań klinicznych.

Oddział posiada nowoczesną 7‑łóżkową Salę Intensywnego Nadzoru, wyposażoną
w specjalistyczny sprzęt służący do monitorowania i leczenia Pacjentów. Dysponujemy również Pracownią Echokardiografii, Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej; współpracujemy z Pracownią Hemodynamiki, Endoskopii, Ultrasonografii, Radiologii oraz Rezonansu Magnetycznego.

Nad skutecznym i bezpiecznym procesem terapeutyczno-diagnostycznym czuwa zespół lekarski złożony z kilku specjalistów chorób wewnętrznych, kardiologów i lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych, a także wykwalifikowany zespół pielęgniarski. Ciągłość leczenia naszych Pacjentów zapewniona jest w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych oraz POZ.

Nasza misja:

Rozpoznanie choroby nowotworowej związane jest z dużym niepokojem i niepewnością. W Pododdziale Onkologii wszystkie nasze starania ukierunkowane są na zmniejszenie lęku naszych pacjentów i  niedogodności związanych z pobytem w szpitalu oraz na zmniejszenie skutków niepożądanych leczenia przeciwnowotworowego. Naszym celem jest stworzenie przyjaznych pacjentowi warunków pobytu i leczenia.  Kameralne warunki Pododdziału, ograniczona liczba hospitalizowanych pacjentów zapewniają bezpieczeństwo i  komfortowe warunki pobytu. Zespół onkologiczny ściśle współpracuje z ekspertami wszystkich specjalizacji w celu ustalenia dokładnej diagnozy i w celu opracowaniu odpowiedniego, zindywidualizowanego planu leczenia. Aby zapewnić  skuteczną opiekę chorym w trakcie leczenia onkologicznego , onkolodzy współpracują ze specjalistami w dziedzinie radioterapii,

Programy lekowe

 • Realizujemy leczenie w ramach następujących programów lekowych

  1. Leczenie raka piersi
  2. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
  3. Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
  4. Leczenie raka nerki
  5. Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakiem trzustki
  6. Leczenie zaawansowanego raka jajnika
  7. Leczenie czerniaka skóry i błon śluzowych
  8. Leczenie raka wątrobowowkomórkowego

Onkologia

W naszym szpitalu prowadzimy nowoczesną diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych.

Pacjenci z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby nowotworowej  są diagnozowani i leczeni przez zespół wykwalifikowanych specjalistów od lat zajmujących się leczeniem chorób nowotworowych.

Kwalifikacja do leczenia onkologicznego odbywa się w ramach konsyliów lekarskich czyli zespołu wielodyscyplinarnego celem wyboru najskuteczniejszej formy leczenia.

Oddział Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej z Samodzielnym Pododdziałem Chemioterapii

Diagnostyka

W SP ZOZ MSWiA w Łodzi stosowane są najnowocześniejsze metody diagnostyki obrazowej, pozwalające na obrazowanie zarówno złośliwych, jak i łagodnych zmian.
Zakres dostępnych badań, możliwych do wykonania w naszej placówce obejmuje:

 • USG
 • RTG
 • Mammografia
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny (voxel.pl)
 • PET-CT (voxel.pl)
 • Densytometria
 • Dermatoskopia i inne

W zakresie diagnostyki, przy współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, realizowane są także procedury znakowania węzłów chłonnych przed zabiegami chirurgicznymi czerniaka oraz nowotworów piersi.

Breast Cancer Unit

Od stycznia 2020 roku w Szpitalu MSWiA powstał Breast Cancer Unit-jednostka  referencyjna specjalizująca się w leczeniu raka piersi, zapewniająca chorym z rakiem piersi szybką i kompleksową diagnostykę oraz wielokierunkowe leczenie. Ośrodki Breast Cancer Unit osiągają najlepsze wyniki leczenia raka piersi. Każda pacjentka objęta zostaje również specjalistyczną opieką rehabilitacyjną.

Nowotwory skóry

Od grudnia 2020 roku w Szpitalu MSWiA w Łodzi gwarantujemy również kompleksową diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych skóry. Przy udziale wykwalifikowanego zespołu dermatologów i chirurgów onkologicznych, realizowane są badania z użyciem dermatoskopu lub videodermatoskopu.

Oddział Chemioterapii

Dr n.med. Małgorzata Ułańska

kierująca oddziałem

Oddział kliniczny

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

Sekretariat

42 634 14 88

Dyżurka pielęgniarek

42 634 11 97

Pokój lekarski

42 634 11 11

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl