infolinia

Dofinansowane projekty


 


 

Decoration

Nazwa zadania:

Modernizacja budynków SP ZOZ MSWiA w Łodzi w celu ich dostosowania do przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Wartość ogólna zadania: 420 000,00 zł

Dofinansowanie w kwocie 400 000, 00 zł ze środków w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zakres projektu:

Roboty budowlane i instalacyjne obejmujące:

wykonanie tablic informacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wykonanie pasów ostrzegawczych, ościeżnic w kontrastowych kolorach dla osób niepełnosprawnych, wymiana klamek w drzwiach na takie, które są bezpieczne dla osób niepełnosprawnych, wykonanie pasów ostrzegawczych na elementach, przegrodach przeszklonych, wykonanie oznaczeń krawędzi schodów i wejść do wind dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

 


 

Decoration

Nazwa zadania:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi

 

Wartość ogólna zadania: 1 180 500,00 zł

Dofinansowanie w kwocie 1 100 000, 00 zł ze środków w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zakres projektu:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej:

defibrylatory (4 szt.), respiratory przenośne (5 szt.), fotele do podawania wlewów (8 szt.), łóżka , w tym bariatryczne (7 szt.), lampa operacyjne, mobilny fotel do wykonywania biopsji, automat do mycia i dezynfekcji sprzętu, napęd ortopedyczny, diatermia

 


 

Decoration

 

Nazwa zadania:

Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych w SP ZOZ MSWiA w Łodzi

 

Wartość ogólna zadania: 510 000,00 zł

Dofinansowanie w kwocie 480 000, 00 zł ze środków w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zakres projektu:

Roboty budowlane i instalacyjne obejmujące:

wymianę drzwi na dymoszczelne, wykonanie przejść ogniowych instalacji przez ściany ochrony pożarowej, wykonanie samozamykaczy z regulacją kolejności zamykania, wykonanie trzymaczy elektrycznych do drzwi o-poż., wymianę i reperację czujek dymowych i ROP


 

Decoration

 

Nazwa zadania:

Dostosowanie do obowiązujących przepisów Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej w budynku B (3 piętro) w SP ZOZ MSWiA w Łodzi

 

Wartość ogólna zadania: 1 226 190,00 zł

Dofinansowanie w kwocie 840 000, 00 zł ze środków w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zakres projektu:

Roboty budowlane i instalacyjne obejmujące:

uzupełnienie, wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej słaboprądowej, wymianę drzwi p-poż. na dymoszczelne, rozbudowę instalacji komputerowej, wykonanie systemów kontroli dostępów na oddział i do wybranych pomieszczeń, wykonanie nowej Sali zabiegowej, wykonanie monitoringu na salach wzmożonego nadzoru, naprawę ścian i sufitów po pracach instalacyjnych,  wymianę wykładzin podłogowych i ściennych, wymianę ościeżnic i drzwi wewnętrznych, malowanie tynków i sufitów, wykonanie przeróbek łazienek dla niepełnosprawnych, rozbudowę instalacji gazów medycznych, montaż lampy operacyjnej w Sali zabiegowej

 


 

Decoration

Nazwa zadania:

Dostosowanie do obowiązujących przepisów korytarza, gabinetów lekarskich, szatni, portierni oraz strefy wejściowej do budynku na poziomie „0” w budynku „A” w SP ZOZ MSWiA w Łodzi

 

Wartość ogólna zadania: 880 000,00 zł

Dofinansowanie w kwocie 830 000, 00 zł ze środków w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zakres projektu:

Roboty budowlane i instalacyjne obejmujące:

wymianę starej instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wymianę i rozbudowę instalacji telefonicznej i komputerowej, modyfikacje i uzupełnienie instalacji p-poż., zmianę funkcjonalną strefy wejściowej od strony ul. Dwernickiego, wykonanie instalacji kontroli dostępu, wykonanie kamer, wymianę ościeżnic drzwiowych i drzwi wewnętrznych, wymiana okładzin podłogowych i ściennych, malowanie tyków i sufitów

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi informuje, że otrzymał wsparcie z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji celowej na remont dwóch elewacji: frontowej (południowej) i północnej budynku przy ul. Północnej nr 42 w Łodzi.

 

Wsparcie w realizacji przedmiotowego projektu wyniosło 350  000,00 zł.

 

 


 

Decoration

Nazwa zadania:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi

 

Wartość ogólna zadania: 1 287 915, 13 zł

Dofinansowanie w
kwocie 1 013 514, 30 zł ze środków w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji

Zakres projektu:

Zakup
sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi obejmujący: OCT
– Tomograf Komputerowy, Mikroskop operacyjny, Aparat EMG z akcesoriami, Aparat
EEG z akcesoriami, Lampa operacyjna z przygotowaniem pod kamerę.

 


 
 

Decoration

Nazwa zadania:

Dofinansowanie realizacji inwestycji dotyczącej zakupu karetek

Wartość ogólna zadania: 512 026, 08 zł

Dofinansowanie w
kwocie 500 000,00 zł ze środków  w ramach
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zakres projektu:

 Zakup:

– karetka specjalistyczna wraz z pełnym wyposażeniem typu „S/P” – 1


Decoration

Nazwa zadania:

Przebudowa archiwów wraz z instalacjami wewnętrznymi budynków w SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 528 534,98 zł

Dofinansowanie w
kwocie 500 000, 00 zł ze środków w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji

Zakres projektu:

Roboty
budowlane i instalacyjne obejmujące:

poprawę
tynków, wykonanie zabudowy rur wodnych, malowanie, wymianę drzwi, wykonanie
posadzek z terrakoty lub wykładziny PCV, wymianę instalacji elektrycznej i
lamp, wykonanie nowej wentylacji oraz wyposażenie.

Decoration

Nazwa zadania:

Modernizacja Oddziału Chirurgii
Naczyniowej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na poz. 3 bud. A w SP ZOZ
MSWiA w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 3 428  579,46 zł

Dofinansowanie w
kwocie 1 605 000, 00 zł ze środków w ramach Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji

Zakres projektu:

Roboty
budowlane i instalacyjne obejmujące:

wymianę
źródeł światła na LED energooszczędne, wymianę drzwi ppoż. na dymoszczelne,
wymianę drzwi do szachtów instalacyjnych na przeciwpożarowe, rozbudowę
instalacji komputerowej, wyposażenie wejść na oddział w system kontroli
dostępu, wykonanie systemu monitoringu na Sali wzmożonego nadzoru, niezbędne
prace towarzyszące oraz prace projektowe.

Decoration

Nazwa zadania:

Dostosowanie
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku oraz
elewacją budynku Polikliniki do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z
załącznikami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz.
595). 

Wartość ogólna zadania: 1 131 600,00 zł

Dofinansowanie w
kwocie 725 000, 00 zł ze środków w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji

Zakres projektu:

Roboty
budowlane i instalacyjne obejmujące:

modernizację
konserwatorską elewacji, uzupełnienie ubytków muru, czyszczenie chemiczne i
mechaniczne elewacji, prace odgrzybieniowe murów, uzupełnienie izolacji
przeciwwodnej poziomej i pionowej, wymianę części stolarki drzwiowej
zewnętrznej, modernizację schodów i podestów zewnętrznych, naprawę balkonów,
wymianę instalacji odprowadzającej wodę z dachu, wymianę instalacji odgromowej,
wymianę instalacji elektrycznej i słaboprądowej na elewacji budynku, prace
towarzyszące.

Decoration

Nazwa zadania:

Program wieloletni pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna” – zadanie pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

 

Dofinansowanie w kwocie 400 000,00 zł ze środków Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”

Zakres projektu:

 Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego – cystoskop giętki

Decoration

Nazwa zadania:
Program wieloletni pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna” – zadanie pn. „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” – realizacja w latach 2022 – 2023

Przyznano środki publiczne w kwocie 152 000,00 zł ze środków Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”
Zakres projektu:
 Program polega na wykonywaniu badań tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.
Główne cele programu: zwiększenie odsetka raka płuca wykrywanego we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzenie badań tomografii komputerowej wśród populacji objętej Programem; zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć); obniżenie umieralności na raka płuca; obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju; zwiększenie dostępu do badania u osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.

Nazwa zadania: Dofinansowanie zakupu angiografu z funkcjami kardiologicznymi i chirurgii naczyniowej oraz tomografu komputerowego Dofinansowanie w kwocie 7650000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zakres projektu: Zakup inwestycyjny - Dofinansowanie zakupu angiografu z funkcjami kardiologicznymi i chirurgii naczyniowej oraz tomografu komputerowego.

Nazwa zadania: Dofinansowanie zakupu angiografu z funkcjami kardiologicznymi i chirurgii naczyniowej. Dofinansowanie w kwocie 3600000,00 zł. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zakres projektu: Zakup inwestycyjny - Dofinansowanie zakupu angiografu z funkcjami kardiologicznymi i chirurgii naczyniowej dla celów Pracowni Hemodynamiki.

Nazwa zadania: Dofinansowanie realizacji inwestycji dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi. Dofinansowanie w kwocie 1000000, 00 zł. ze środków w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakres projektu: Zakup sprzętu i aparatury medycznej: centrala monitorująca wraz z monitorami kardiologicznymi, aparat USG x 2, aparat RTG z ramieniem C, aparat do elektrokoagulacji, zestaw napędów ortopedycznych, zestaw - fotel i stół okulistyczny, mikrotom automatyczny z torem wodnym, wirówka cytologiczna, stół operacyjny.

Nazwa zadania: zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej. Dofinansowanie w kwocie 864000,00 zł. ze środków Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego "Narodowa Strategia Onkologiczna". Zakres projektu: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej: robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem, 8-stanowiskowy system z automatycznym pomiarem ciśnienia, bieżnia do nauki chodu, mobilne elektromiografy z elektrostymulacją wyzwalaną.

Nazwa zadania: Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych na poz. O w bud. B w SP ZOZ MSWiA w Łodzi. Wartość ogólna zadania: 580000,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 500000, 00 zł. ze środków w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakres projektu: Prace projektowe w ramach modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych na poz. O w bud. B w SP ZOZ MSWiA w Łodzi oraz roboty budowlane i instalacyjne obejmujące: modernizację instalacji elektrycznej i wymianę źródeł światła na LED, wymianę części drzwi do sal chorych celem dostosowania do obowiązujących przepisów sanitarnych, rozbudowę instalacji komputerowej, zainstalowanie systemu kontroli dostępu przy drzwiach prowadzących na oddział, niezbędne prace towarzyszące.

Nazwa zadania: Modernizacja Centralnej Rejestracji na poz. O w bud. A w SP ZOZ MSWiA w Łodzi. Wartość ogólna zadania: 780000,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 700000,00 zł. ze środków w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakres projektu: Roboty budowlane i instalacyjne obejmujące: wykonanie nowej windy dla osób niepełnosprawnych (szyb windowy + dźwig), wymianę źródeł światła na LED energooszczędne, modernizację strefy wejściowej wraz z wymianą drzwi, zmianę układu funkcjonalnego poprzez wykonanie nowych boksów obsługi klienta oraz wykonanie niezbędnych prac towarzyszących, modernizację sieci komputerowej słaboprądowej i elektrycznej, modernizację systemu przechowywania dokumentacji medycznej.Nazwa zadania: Modernizacja Izby Przyjęć na poz. -1 w bud. A w SP ZOZ MSWiA w Łodzi. Wartość ogólna zadania: 720000,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 642000,00 zł ze środków w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakres projektu: Roboty budowlane i instalacyjne obejmujące: modernizację instalacji energetycznej i wymianę źródła światła na LED, wymianę drzwi celem dostosowania do obowiązujących przepisów sanitarnych, rozbudowę instalacji komputerowej, zainstalowanie systemu kontroli dostępu przy drzwiach prowadzących na oddział, wykonanie klimatyzacji w sali zabiegowej i sali chorych, niezbędne prace towarzyszące.

Nazwa zadania: Modernizacja poziomów instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji na poziomie piwnic i niskiego parteru w bud. A, B Polikliniki oraz budynku Wielofunkcyjnego w SP ZOZ MSWiA w Łodzi. Wartość ogólna zadania: 520000,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 450000, 00 zł. ze środków w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakres projektu: Prace projektowe w ramach modernizacji poziomów instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji na poziomie piwnic i niskiego parteru w bud. A, B Polikliniki oraz budynku Wielofunkcyjnego w SP ZOZ MSWiA w Łodzi oraz roboty budowlane i instalacyjne obejmujące: wykonanie nowych poziomów instalacji wodnej z tworzywa sztucznego, wykonanie nowych fragmentów instalacji wentylacji, założenie zaworów odcinających na pionach wodnych, niezbędne prace towarzyszące.

Nazwa zadania: Postawienie zbiornika na tlen medyczny wraz z niezbędnym dostosowaniem instalacji tlenowej w związku z COVID-19. Wartość ogólna zadania: 493000,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 483000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zakres projektu: Postawienie zbiornika na tlen medyczny oraz poprawa wydajności instalacji tlenowej wszystkich oddziałów szpitala SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Nazwa zadania: Przebudowa dachów w SP ZOZ MSWiA w Łodzi. Wartość ogólna zadania 2738037,21 zł. Dofinansowanie w kwocie 2020824,35 zł. ze środków w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakres projektu: Prace projektowe w ramach przebudowy dachów w SP ZOZ MSWiA w Łodzi oraz przebudowa dachów w SP ZOZ MSWiA w Łodzi obejmująca przebudowę kominów i pokryw kominów na dachu; ocieplenie kominów styropianem; otynkowanie z pomalowaniem; wykonanie obróbek kominów; przebudowa obróbek blacharskich i rynien oraz wykonanie nowego systemu odprowadzania wody;

Nazwa zadania: zakup sprzętu i aparatury medycznej. Wartość ogólna zadania: 964656,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 587007,00 zł. ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakres projektu: Zakup centrali monitorującej wraz z monitorami kardiologicznymi, aparatu USG dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej, aparatu USG dla Oddziału Urologicznego na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI. Nazwa zadania: "Unieszkodliwienie odpadów medycznych i odprowadzenie ścieków w SP ZOZ MSWiA w Łodzi - wniosek za okres do 31.05.2020r.". Wartość ogólna zadania: 82982,43 PLN. Dofinasowanie w kwocie 82149,00 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zakres projektu: Unieszkodliwienie odpadów medycznych i odprowadzenie ścieków w SP ZOZ MSWiA w Łodzi od 17.03.2020r. do 31.05.2020r. powstałe w czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce. www.zainwestujwekologie.pl

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI. Nazwa zadania: "Unieszkodliwienie odpadów medycznych w SP ZOZ MSWiA w Łodzi - wniosek za okres od 01.06.2020r. do 30.09.2020r.". Wartość ogólna zadania: 156201,59 PLN. Dofinasowanie w kwocie 117851,00 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zakres projektu: Unieszkodliwienie odpadów medycznych w SP ZOZ MSWiA w Łodzi od 01.06.2020r. do 30.09.2020r. powstałych w czasie obowiązywania zagrożenia. www.zainwestujwekologie.pl

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj