Dofinansowane projekty

A A+ A++

Dofinansowanie zakupu angiografu z funkcjami kardiologicznymi i chirurgii naczyniowej

Dofinansowanie realizacji inwestycji dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi

zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej Dofinansowanie w kwocie 864 000,00 zł ze środków Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”

Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych na poz. 0 w bud. B w SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Modernizacja Centralnej Rejestracji na poz. 0 w bud. A w SP ZOZ MSWiA w ŁodziModernizacja Izby Przyjęć na poz. -1 w bud. A w SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Dostosowanie istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych w SP ZOZ MSWiA w Łodzi do obowiązujących przepisów prawa

Modernizacja poziomów instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji na poziomie piwnic i niskiego parteru w bud. A, B Polikliniki oraz budynku Wielofunkcyjnego w SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Dofinansowanie

Dofinansowanie do przebudowy dachów

Dofinansowanie do zakupu sprzętu i aparatury medycznej

wfosigw – Projekt