Przetargi

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

 


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zamieszczamy ogłoszenia o aktualnie przeprowadzanych procedurach przetargowych.

Kontakt

Telefon: 42 – 63-41-270

Fax: 42 – 63-41-254
e-mail: zamowienia@zozmswlodz.pl

plan zamówień 2017

 


Postępowanie przetargowe poniżej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Aktualne
Tytuł zamówienia:
Ogłoszenie, SIWZ:
Wyjaśnienia:
Wyniki


Postępowanie przetargowe poniżej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Aktualne
Tytuł zamówienia:  Wywóz i utylizacja odpadów medycznych
Ogłoszenie, SIWZ:  Odpady 2017  16.08.2017 NOWE
Wyjaśnienia:  odpowiedzi  18.08.2017
Wyniki


Postępowanie przetargowe poniżej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Aktualne
Tytuł zamówienia:  Dostawa leku cytostatycznego
Ogłoszenie, SIWZ:  lek sunitinib  11.08.2017
Wyjaśnienia:
Wyniki

Postępowanie przetargowe poniżej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Aktualne
Tytuł zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych
Ogłoszenie, SIWZ:  Opatrunki 2017  10.08.2017
Wyjaśnienia:  odpowiedzi  17.08.2017
 odpowiedzi 2  17.08.2017
Wyniki

Postępowanie przetargowe poniżej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: Dostawa leku cytostatycznego
Ogłoszenie, SIWZ: lek cytostatyczny 07.07.2017
Wyjaśnienia: informacja z otwarcia ofert 19.07.2017
Wyniki wyniki 28.07.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
Ogłoszenie, SIWZ: materiały do fako 2017 05.07.2017
Wyjaśnienia: pytania 1 10.07.2017
informacja z otwarcia ofert 13.07.2017
Wyniki  wyniki  09.08.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi do badań
Ogłoszenie, SIWZ: system 2017 23.06.2017
Wyjaśnienia: odpowiedzi

SIWZmodyfikacja

27.06.2017
odpowiedzi2 29.06.2017
Informacja z otwarcia 03.07.2017
Wyniki informacja_o_wyborze 31.07.2017

Postępowanie przetargowe powyżej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: Dostawa leków
Ogłoszenie, SIWZ: Lekizip 09.06.2017
Wyjaśnienia: pytania1 21.06.2017
pytania2 22.06.2017
pytania 3 28.06.2017
pytania4 07.07.2017
Informacja z otwarcia ofert 18.07.2017
wyniki 1 16.08.2017 NOWE

Postępowanie przetargowe powyżej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Aktualne
Tytuł zamówienia: Dostawa sprzętu kardiologicznego jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki
Ogłoszenie, SIWZ: hemodynamika 2017; Załącznik nr 2a 07.06.2017
Wyjaśnienia: pytania 1 27.06.2017
Informacja z otwarcia ofert 19.07.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: Dostawa leków
Ogłoszenie, SIWZ: leki2017 05.06.2017
Wyjaśnienia:

 

 

pytania 1 06.06.2017
pytania 2 08.06.2017
pytania 3 09.06.2017
informacja z otwarcia ofert 13.06.2017
Wynik postępowania: wyniki 21.06.2017

Postępowanie przetargowe powyżej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: Dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych i operacji klasycznych
Ogłoszenie, SIWZ: naczyniowka2017 30.05.2017
Wyjaśnienia: pytania 1 02.06.2017
pytania 2 09.06.2017
pytania 3 21.06.2017
informacja z otwarcia ofert 07.07.2017
Wynik postępowania: wyniki 07.08.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych
Ogłoszenie, SIWZ: Biurowe 2017 11.05.2017
Wyjaśnienia:

 

 

 

odpowiedzi 16.05.2017
Załącznik nr 2 – pakiet 3 modyfikacja p. 80 17.05.2017
informacja z otwarcia 19.05.2017
Wyniki: informacja_o_wyborze 12.06.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: Dostawa zestawu endoskopowego oraz wideoendoskopów
Ogłoszenie, SIWZ: Endoskopia 11.05.2017
przesunięcie terminu składania ofert 17.05.2017
przesunięcie terminu 2 19.05.2017
Wyjaśnienia: odpowiedzi 1 19.05.2017
pytania 2 23.05.2017
informacja z otwarcia ofert 26.05.2017
Wynik postępowania: wyniki 09.06.2017
Postępowanie przetargowe poniżej 5 225 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: wykonanie  prac budowlanych polegających na naprawie
i konserwacji 
dachów w budynkach  SP ZOZ MSWiA w Łodzi  ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ: Dachy 2017 28.04.2017
Wyjaśnienia: informacja z otwarcia 15.05.2017
Wynik postępowania: informacja_o_wyborze 23.05.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: Nadzór autorski oraz usługi serwisowe systemu informatycznego ESKULAP
Ogłoszenie, SIWZ: OgłoszenieSIWZ 26.04.2017
Wyjaśnienia: Serwis Eskulap 2017 10.05.2017
odpowiedzi 2 11.05.2017
informacja z otwarcia 15.05.2017
Wynik postępowania: informacja_o_wyborze 22.05.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: Dostawa materiałów szewnych
Ogłoszenie, SIWZ: OgłoszenieSIWZ, załącznik nr 2, 25.04.2017
Wyjaśnienia: odpowiedzi 28.04.2017
odpowiedzi 2 28.04.2017
odpowiedzi 3
informacja z otwarcia 05.05.2017
Wynik postępowania: informacja_o_wyborze 25.05.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
Ogłoszenie, SIWZ: Ogłoszenie; SIWZ żywienie 2017; projekt umowy; Załącznik nr 2 14.04.2017
Wyjaśnienia: odpowiedzi 1 21.04.2017
informacja z otwarcia ofert 28.04.2017
Wynik postępowania: wyniki  10.05.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: Dostawa płynów infuzyjnych i płynów wiskoelastycznych
Ogłoszenie, SIWZ: Ogłoszenie; SIWZ płyny 2017; projekt umowy; Załącznik nr 2 14.04.2017
Wyjaśnienia: pytania 1pytania 2 19.04.2017
informacja z otwarcia ofert 25.04.2017
Wynik postępowania: wyniki  09.05.2017

Postępowanie przetargowe powyżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: Dostawa endoprotez stawu biodrowego  i kolanowego
Ogłoszenie, SIWZ: ogłoszenieSIWZjedzZałącznik do umowy nr 1Załącznik nr 2 13.04.2017
Wyjaśnienia: odpowiedzi  08.05.2017
informacja z otwarcia  24.05.2017
Wynik postępowania: informacja_o_wyborze  05.06.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę Łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem
Ogłoszenie, SIWZ: Ogłoszenie; SIWZ łóżka; Załącznik nr 2 pakiet 1; Załącznik nr 2 pakiet 2; Załącznik nr 2 pakiet 3; Załącznik nr 2a; projekt umowy 06.04.2017
Wyjaśnienia: pytania 1; pytania 2;pytania 3  10.04.2017
pytania 4pytania 5pytania 6  11.04.2017
informacja z otwarcia ofert  14.04.2017
Wynik postępowania: wyniki  27.04.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych
Ogłoszenie, SIWZ: Ogłoszenie; SIWZ sprzęt ZOL; Załącznik nr 2 parametry tech.; Załącznik nr 2a Formularz cenowy; projekt umowy 29.03.2017
Wyjaśnienia: pytania 1  04.04.2017
zmiana ogłoszenia  04.04.2017
Załącznik nr 2 parametry tech. zmieniony  04.04.2017
Załącznik nr 2a Formularz cenowy po zmianach  04.04.2017
informacja z otwarcia ofert 10.04.2017
Wynik postępowania: wyniki  26.04.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na nadzór autorski oraz usługi serwisowe systemu informatycznego INFO-MEDIKA
Ogłoszenie, SIWZ: Ogłoszenie

specyfikacja

16.03.2017
Wyjaśnienia: odpowiedzi  23.03.2017
specyfikacja-modyfikacja  23.03.2017
informacja z otwarcia  27.03.2017
Wynik postępowania: informacja_o_wyborze  03.04.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę soczewek okulistycznych wraz z akcesoriami
Ogłoszenie, SIWZ: Ogłoszenie; SIWZ soczewki 2017; Załącznik nr 2; projekt umowy; Umowa przechow. 15.03.2017
Wyjaśnienia: pytania 1  21.03.2017
informacja z otwarcia ofert  23.03.2017
Wynik postępowania: wyniki  03.04.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę i montaż mebli dla SP ZOZ MSWiA w Lodzi
Ogłoszenie, SIWZ: Ogłoszenie, SIWZ-2017, Zal 2 Formularz cenowy,Opis ogólny mebli, 15.03.2017
Wyjaśnienia: pytania 1  21.03.2017
 informacja z otwarcia ofert  24.03.2017
Wynik postępowania:  wyniki  07.04.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę igieł do biopsji
Ogłoszenie, SIWZ: Igły do biopsji 2017 27.02.2017
Wyjaśnienia: informacja z otwarcia 08.03.2017
Wynik postępowania: informacja_o_wyborze  27.03.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę sprzętu, bielizny jednorazowego użytku oraz opatrunków
Ogłoszenie, SIWZ: Jedn.dog.2 22.02.2017
Wyjaśnienia: odpowiedzi  24.02.2017
odpowiedzi2  27.02.2017
odpowiedzi3 28.02.2017
informacja z otwarcia  03.03.2017
Wynik postępowania: informacja_o_wyborze

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę implantów, śrub, gwoździ, płytek na potrzeby ortopedii
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 06.02.2017
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 09.02.2017
Modyfikacja 09.02.2017
odpowiedzi2 13.02.2017
informacja_z_otwarcia 16.02.2017
Wynik postępowania: informacja_o_wyborze  03.03.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę opakowań do sterylizacji oraz testów kontrolnych
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 16.01.2017
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 17.01.2017
Odpowiedzi2 18.01.2017
Odpowiedzi 3 20.01.2017
Informacja z otwarcia 26.01.2017
Wynik postępowania: Wyniki 06.02.2017

Archiwum 2016

Archiwum 2015

Archiwum 2014

Archiwum 2013