infolinia

Rozwój

ETAPY ROZWOJU

 • otwarcie nowoczesnego oddziału szybkiej diagnostyki – 2007 r.
 • otwarcie nowoczesnego, kompleksowo wyposażonego Oddziału Chirurgii Naczyniowej – 2008 r.
 • kompleksowa termomodernizacja  – 2009 r.
 • kompleksowy remont Zakładu Usprawnienia Leczniczego (wraz ze sprzętem medycznym umożliwiającym przeprowadzanie zabiegów z zakresu hydroterapii, krioterapii  i ultradźwięków) – 2010 r.
 • modernizacja dźwigów windowych – 2010 r.
 • kompleksowy remont oraz cyfryzacja Zakładu Radiologii – 2010 r.
 • sprowadzenie jako inwestycji zewnętrznej i otwarcie pierwszej w Łodzi oraz jednej z najnowocześniejszych w Polsce pracowni Pozytronowej Tomografii Emisyjnej PET-TK (metoda wczesnego wykrywania nowotworów z dziedziny medycyny nuklearnej) – 2010 r.
 • kompleksowy remont Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej wraz z włączeniem w jego strukturę Pododdziału Chemioterapii – 2012 r. (uroczystość otwarcia uświetniła wizyta Pierwszej Damy RP Pani Anny Komorowskiej)
 • kompleksowy remont Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii (utworzenie w jego ramach nowoczesnej sali intensywnego nadzoru) – 2012r.
 • kompleksowy remont Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (dwukrotne zwiększenie Oddziału, 13 łóżek) – 2013 r.
 • kompleksowy remont Bloku Operacyjnego – 2013 r.
 • kompleksowy remont Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – 2014 r. (uroczystość otwarcia Oddziału uświetniła obecność Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Bartłomieja Sienkiewicza)
 • kompleksowy remont Oddziałów Ginekologicznego i Urologicznego – 2014 r.
 • Przebudowa Oddziału Rehabilitacji i Laryngologii – 2014 r.
 • Modernizacja Sterylizatornii – 2014 r.
 • Wymiana całkowita transportu – 2015 r.
 • kompleksowy remont Oddziałów Otolaryngologicznego i Okulistycznego – 2015 r.
 • ZOL „Przyjazny Dom Seniora” – 2017 r.
 • otwarcie nowoczesnej, hybrydowej sali operacyjnej – 2018 r.
 • Utworzenie Ośrodka Elektrofizjologii i Leczenia Chorób Serca oraz Rehabilitacji Kardiologicznej w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Samodzielnym Pododdziale Kardiologii – 2019 r.
 • Utworzenie Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 2019 r.
 • Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej zewnętrznej, dróg i oświetlenia terenu SP ZOZ MSWiA w Łodzi – 2019 r.
 • Zakup wieży laparoskopowej z wyposażeniem – 2020 r.
 • Modernizacja dźwigów nr 2 i 5 oraz 8 i 9 – 2020 r.
 • Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca – 2020 r.
 • Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia – 2020 r.
 • Modernizacja oświetlenia w ciągach komunikacyjnych w bud. A i B – 2020 r.
 • Modernizacja podjazdu dla karetek poprzez zabudowanie patio przy Izbie Przyjęć – 2020 r.
 • Zakup łóżek bariatrycznych, łóżek do intensywnej opieki medycznej wyposażonych w system pomiaru masy ciała, video-uroterorenoskopu giętkiego wraz z jednostką sterującą i adapterem, zestawu – laser holmowy wraz z oprzyrządowaniem i morceleratorem urologicznym z akcesoriami oraz zestawem endoskopowym do wykonywania procedur HoLEP z akcesoriami – 2021 r.
 • Zakup centrali monitorującej wraz z monitorami kardiologicznymi, aparatu USG dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej, aparatu USG dla Oddziału Urologicznego – 2021 r.
 • Zakup 2 szt. Aparatów RTG typ Riviera CSX z zawieszeniem sufitowym i wyposażeniem – 2021 r.
  Modernizacja dachów – 2021-2022 r.

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076