infolinia

O nas

Galeria

O nas

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych

tel. 42 634 12 00 

UWAGA:

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ORGANIZACJĄ PUNKTU POBRAŃ MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH:

LOKALIZACJA:
Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych znajduje się w na poziomie I, przy poradniach specjalistycznych.

CZAS PRACY:
Punkt Pobrań czynny w dni robocze w godzinach 7.30–14.30.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

DO REJESTRACJI należy podchodzić pojedynczo.

Do CZĘŚCI ZABIEGOWEJ można wejść po usłyszeniu zaproszenia. Na pobranie krwi mogą wejść jednocześnie 2 osoby. Po każdym zabiegu następuje dezynfekcja stanowisk.

ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ:

Wyniki badań pacjentów POZ i indywidualnych można odebrać

w Punkcie Pobrań w godz. 10–14.30,

a na życzenie pacjenta będą dostępne w godzinach popołudniowych w Rejestracji Centralnej w opisanej zamkniętej kopercie – po uprzednim ustaleniu przez pacjenta w Punkcie Pobrań daty odbioru.

Wyniki badań pacjentów Poradni Specjalistycznych są przekazywane do Rejestracji Centralnej.

INFORMACJA DLA PACJENTA

Zasady odbioru wyników badań laboratoryjnych:

Wyniki badań laboratoryjnych, stanowią dokumentację medyczną i postępowanie odbywa się zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

W związku z powyższym, wydawanie wyników badań laboratoryjnych możliwe jest jedynie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość lub na podstawie upoważnienia (w przypadku odbioru wyniku przez osobę trzecią – dotyczy Pacjentów kierowanych na badania przez lekarzy POZ oraz Pacjentów indywidualnych. Wyniki badań zleconych przez lekarzy Poradni Specjalistycznych są dołączane bezpośrednio do dokumentacji medycznej Pacjentów).

Czas oczekiwania na wyniki jest uzależniony od rodzaju wykonywanego badania. Pacjent w momencie pobierania materiału do badania informowany jest o przybliżonym czasie oczekiwania na wynik.

Możliwe jest przekazywanie telefoniczne wyników badań pacjentom ambulatoryjnym w przypadku:

  • badań stałych – wskaźnika INR.
  • wyników badań Pacjentów leczonych w ramach wizyt domowych.

Podanie wyniku badania przez telefon obwarowane jest spełnieniem poniższych zasad:

  • Pacjent musi zgłosić potrzebę przekazania wyniku przed rejestracją badania.
  • przed podaniem wyniku badania przez telefon pacjent musi podać: imię i nazwisko, datę, nazwę badania oraz 10-cyfrowy kod, otrzymany przy rejestracji badania.

Pliki do pobrania

Wzór upoważnienia do odbioru wyników (33 KB, DOC)

Przygotowanie do badań laboratoryjnych (685 KB, PDF)

Galeria

Punkt pobrań

Zakład diagnostyczny

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

Rejestracja

42 634 12 00

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Szukaj