Konkursy

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Ogłoszenia o aktualnych konkursach w SP ZOZ MSWiA w Łodzi


Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w  zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 11-08-2017 NOWE
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:    

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie pełnienia obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 10-08-2017 NOWE
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:    

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej oraz w Pracowni USG  w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 10-08-2017 NOWE
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:    

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie badań RTG klatki piersiowej (wraz z opisem), wykonywanych na potrzeby pracowników Komendy Powiatowej Policji

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 04-07-2017
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 11-07-2017
Wynik postępowania: Wyniki 14-07-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 04-07-2017 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 13-07-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 12-06-2017
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 28-06-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na pełnienie dyżurów personelu medycznego: lekarskiego, pielęgniarskiego i pomocniczego w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 12-06-2017 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 28-06-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii w ramach dyżurów lekarskich w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 16-05-2017
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 07-06-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego świadczonego za pomocą karetek typu „S”, „P” oraz „T” dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 09-05-2017
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 22-05-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 10-03-2017
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 26-04-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego oraz anestezjologicznego i intensywnej terapii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 20-02-2017
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:    

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w  zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 20-02-2017
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 28-02-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w  zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 17-02-2017 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 26-04-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz w Pracowni Endoskopowej i Poradni Gastroenterologicznej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 17-01-2017 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 31-01-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych świadczeń zdrowotnych w ramach stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii urazowo ortopedycznej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 17-01-2017 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:    

Archiwum konkursów 2016

Archiwum konkursów 2013 – 2015