infolinia

Konkursy

Ogłoszenia o aktualnych konkursach w SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie endokrynologii.

Warunki:

Warunki (84 KB, DOC)

21-03-2024 (NOWE!)
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:      

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Warunki:

Warunki (79 KB, DOC)

08-03-2024
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (98KB, DOC)
25-03-2024

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych poprzez przeprowadzanie diagnostycznych badań neurologicznych EMG oraz w zakresie ambulatoryjnej opieki nad pacjentami w  Poradni Neurologicznej SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Warunki:

Warunki (79 KB, DOC)

08-03-2024
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (98KB, DOC)
25-03-2024

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Warunki:

Warunki (79 KB, DOC)

06-02-2024
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:      

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych urologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Warunki:

Warunki (77 KB, DOC)

06-02-2024
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (100KB, DOC) 20-02-2024

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Warunki:

Warunki (78 KB, DOC)

15-01-2024 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (100KB, DOC)  26-01-2024 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w  zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Warunki:

Warunki (78 KB, DOC)

15-01-2024 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (100KB, DOC)  26-01-2024 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w tym koordynowanie zespołem Oddziału Intensywnej Terapii i Działu Anestezjologii SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Warunki:

Warunki (78 KB, DOC)

15-01-2024 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (100KB, DOC)  26-01-2024 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej specjalistycznej w zakresie okulistyki w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Warunki:

Warunki (78 KB, DOC)

15-01-2024 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (100KB, DOC)  26-01-2024 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii interwencyjnej w ostrych zespołach wieńcowych oraz wykonywaniem badań angiograficznych i terapii naczyniowej w Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Warunki:

Warunki (78 KB, DOC)

08-12-2023 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (265KB, PDF)
 19-12-2023 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na wykonywanie usług w zakresie protetyki i ortodoncji na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Warunki:

Warunki

Umowa

Oświadczenie oferenta załącznik nr 4

Formularz załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

24-11-2023
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (265KB, PDF)  06-12-2023

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki  w zakresie diagnostyki okulistycznej w Poradni i Oddziale Okulistycznym SP ZOZ MSW w Łodzi.

Warunki: Warunki 14-11-2023 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (743KB, PDF)  28-11-2023

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, pielęgniarstwa operacyjnego oraz w zakresie pielęgniarstwa kardiologicznego w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Warunki: Warunki 14-11-2023
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (743KB, PDF)  28-11-2023

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie okulistyki w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Warunki: Warunki 14-11-2023 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (743KB, PDF)  28-11-2023 (NOWE!)

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii i osteoporozy w SP ZOZ MSW w Łodzi.

Warunki: Warunki 14-11-2023 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (743KB, PDF)  28-11-2023 (NOWE!)

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych urologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Warunki: Warunki 14-11-2023 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (743KB, PDF) 28-11-2023 (NOWE!)

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w zakresie kardiologii interwencyjnej w ostrych zespołach wieńcowych oraz wykonywaniem badań angiograficznych i terapii naczyniowej w Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Warunki: Warunki 14-11-2023
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Unieważnienie  21-11-2023(NOWE!)

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

 na wykonywanie usług medycznych w zakresie transportu
medycznego świadczonego za pomocą karetek typu „S”:

 

– pakiet I – dla pacjentów, w tym pacjentów zakażonych lub
z podejrzeniem zakażenia drobnoustrojami
chorobotwórczymi,

– pakiet II – dla pacjentów z otyłością olbrzymią
/pacjentów bariatrycznych/ chorych o wadze powyżej 200 kg, w tym pacjentów
zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi,

 

dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Warunki: Warunki
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Oferta cenowa – załącznik nr 2
Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3
Umowa
02-11-2023 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (282 KB, PDF)  14-11-2023

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Warunki: Warunki 19-09-2023 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (238 KB, JPG)  28-09-2023 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

Wykonywanie na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi usług medycznych
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii naczyniowej  i angiologii włącznie z pełnieniem dyżurów medycznych stacjonarnych i pod telefonem.

Warunki, Umowa, Załączniki Warunki 14-09-2023 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:    

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

Wykonywanie na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi usług medycznych w zakresie złożonych badań genetycznych oraz badań patomorfologicznych obejmujących:

  1. wykonywanie badań molekularnych tkanki nowotworowej wraz z ich opisem (Pakiet I)
  2. wykonywanie badań cytogenetycznych wraz z ich opisem (Pakiet II)
  3. wykonywanie badań wirusologicznych wraz z ich opisem (Pakiet III)
  4. wykonywanie badań patomorfologicznych – barwienie bez oceny odczynów (Pakiet IV)

wykonywanie badań w dziedzinie genetyki klinicznej wraz z ich opisem (Pakiet V)

Warunki, Umowa, Załączniki

Warunki (2 MB, PDF)

Umowa (2 MB, PDF)

Załączniki 1,2 (108 KB, DOC)

Załącznik 3 (193 KB, PDF)

21-08-2023 
Wyjaśnienia:

 ON.1906.08.2023 (278 KB, PDF)
 ON.1909.08.2023 (434 KB, PDF)
Odwołanie
Decyzja

 25-08-2023

12-09-2023

15-09-2023

Wynik postępowania:  Wyniki (325 KB, JPG)
 Wyniki Pakiet I (325 KB, JPG)
 04-09-2023
 19-09-2023 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie pełnienia obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ogłoszenie, Umowa

Ogłoszenie (80 KB, DOC)

10-08-2023 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:    

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach Izby Przyjęć w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, Umowa

Ogłoszenie (77 KB, DOC)

10-08-2023
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:    

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, Umowa

Ogłoszenie (81 KB, DOC)

10-08-2023
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:    

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i angiologii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, Umowa

Ogłoszenie (80 KB, DOC)

10-08-2023
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (263 KB, JPG)  24-08-2023 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, Umowa

Ogłoszenie (80 KB, DOC)

11-07-2023 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:    

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie epidemiologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, Umowa

Ogłoszenie (83 KB, DOC)

16-06-2023 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (263 KB, JPG)  30-06-2023 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii w tym koordynowanie zespołem Oddziału Ginekologicznego SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, Umowa

Ogłoszenie (79 KB, DOC)

16-06-2023
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (263 KB, JPG)  30-06-2023 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach Izby Przyjęć w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, Umowa

Ogłoszenie (77 KB, DOC)

16-06-2023
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (263 KB, JPG)  30-06-2023 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na pełnienie dyżurów personelu medycznego: lekarskiego, pielęgniarskiego i pomocniczego w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, Umowa

Ogłoszenie (112 KB, DOC)

Projekt umowy (109 KB, DOC)

18-05-2023 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (263 KB, JPG) 01-06-2023 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z:

Konkurs ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie badań RTG klatki piersiowej (wraz z opisem) wykonywanych na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników nadzorowanych przez MSWiA w placówkach służby zdrowia na terenie miast województwa łódzkiego.

Warunki konkursu, Umowa,
Załączniki
15-05-2023 
Wyjaśnienia:  23-05-2023 
Wynik postępowania: Wyniki (619 KB, PDF) 26-05-2023 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (82 KB, DOC) 20-03-2023
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (246 KB, JPG)  26-04-2023

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z:

Konkurs ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania:

1) odczynu immunohistochemicznego (tylko barwienie preparatu) bez oceny preparatu histopatologicznego z zastosowaniem jednego przeciwciała

2) badania: ekspresja białka – ALK (wraz z oceną lekarza)

3) badania: ekspresja PD-L1 (wraz z oceną lekarza)

na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Warunki konkursu, Umowa,
Załączniki
Umowa (4 MB, PDF)
Warunki konkursu (2 MB, PDF)
Załącznik nr 1,2 (14 KB, DOC)
07-04-2023
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (270 KB, PDF)  18-04-2023

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert

na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania:

1) odczynu immunohistochemicznego – w tym ALK – (tylko barwienie preparatu) bez oceny preparatu histopatologicznego z zastosowaniem jednego przeciwciała

2) badania: ekspresja PDL-L1 (wraz z oceną lekarza)

na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Warunki konkursu, Umowa,
Załączniki
Umowa (3 MB, PDF)
Warunki konkursu (2 MB, PDF)
Załącznik nr 1,2 (14 KB, DOC)
28-03-2023
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (204 KB, PDF) 06-04-2023

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (77 KB, DOC) 20-03-2023
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (231 KB, JPG)  29-03-2023

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w  zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (87 KB, DOC) 13-02-2023
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:   Wyniki 23-02-2023

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej oraz w Pracowni Endoskopowej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (87 KB, DOC) 13-01-2023
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:   Wyniki 31-01-2023 (NOWE!)

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w tym koordynowanie zespołem lekarskim Oddziału Intensywnej Terapii i Działu Anestezjologii SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (79 KB, DOC) 13-01-2023
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:   Wyniki 31-01-2023 (NOWE!)

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie dermatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (78 KB, DOC) 09-12-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki 27-12-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w postaci badań diagnostycznych i zabiegów USG w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (75 KB, DOC) 09-12-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki  27-12-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz pielęgniarstwa chirurgicznego w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (79 KB, DOC) 09-12-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:   Wyniki  27-12-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wykonywanie usług medycznych w zakresie
transportu medycznego świadczonego za pomocą karetek typu „S”:

– pakiet I – dla pacjentów, w tym
pacjentów zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia drobnoustrojami
chorobotwórczymi,

– pakiet II – dla pacjentów z otyłością
olbrzymią / pacjentów bariatrycznych/ chorych o wadze powyżej 200 kg, w tym
pacjentów zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia drobnoustrojami
chorobotwórczymi,

dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Warunki konkursu, Umowa,
Załączniki
Umowa (4 MB, PDF)
Warunki konkursu (2 MB, PDF)
Załącznik nr 1 (49 KB, DOC)
Załącznik nr 2 (261 KB, PDF)
06-12-2022
Wyjaśnienia: Odwołanie
Decyzja
21-12-2022
21-12-2022
Wynik postępowania:  Wyniki (318 KB, PDF) 14-12-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w zakresie udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach stacjonarnej opieki specjalistycznej wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Łodzi przez lekarza:

1. posiadającego specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinach medycznych oraz doświadczenie w Izbach Przyjęć lub SOR-ach

2. posiadającego specjalizację pierwszego stopnia w dziedzinach medycznych oraz doświadczenie w Izbach Przyjęć lub SOR-ach

3. nie posiadającego specjalizacji lub będącego w trakcie specjalizacji oraz doświadczenie w Izbach Przyjęć lub SOR-ach

na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Ogłoszenie Ogłoszenie (77 KB, DOC) 29-11-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:   Wyniki (315 KB, JPG)  19-12-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w zakresie wykonywania

Usług medycznych w zakresie wykonywania badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Warunki konkursu, Umowa,
Załączniki
Umowa (3 MB, PDF)
Warunki konkursu (2 MB, PDF)
Załącznik – Tabela (600 KB, PDF)
Załącznik nr 2 (164 KB, PDF)
28-11-2022
Wyjaśnienia: Wyjaśnienia (ON.2762.11.2022) (236 KB, PDF) 19-12-2022
Wynik postępowania:  Wyniki (285 KB, PDF) 10-01-2023

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w zakresie wykonywania

Usług medycznych w zakresie transportu medycznego świadczonego za pomocą karetek typu „S” (w tym transport pacjentów zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi oraz pacjentów z otyłością olbrzymią/ pacjentów bariatrycznych/ chorych o wadze powyżej 200kg)

na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Warunki konkursu, Umowa,
Załączniki
Umowa (3 MB, PDF)
Warunki konkursu (2 MB, PDF)
Załącznik nr 1 (12 KB, DOC)
Załącznik nr 2 -Cennik (164 KB, PDF)
24-11-2022
Wyjaśnienia:  Wyjaśnienia (ON.2577.11.2022) (237 KB, PDF) 28-11-2022
Wynik postępowania:  Wyniki (271 KB, PDF) 05-12-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w zakresie wykonywania
badania – angiografia fluoresceinowa na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Warunki konkursu, Umowa,
Załączniki
Umowa (3 MB, PDF)
Warunki konkursu (2 MB, PDF)
Załącznik nr 1 (44 KB, DOC)
Załącznik nr 2 -Cennik (46 KB, DOC)
Załącznik nr 4 (192 KB, PDF)
15-11-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:   Wyniki (243 KB, PDF) 23-11-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie pełnienia obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (76 KB, DOC) 14-11-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:  Wyniki (304 KB, JPG) 24-11-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie pulmunologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (77 KB, DOC) 11-10-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:   Wyniki (253 KB, JPG)  28-10-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań cytofluorometrycznych – pakiet 1 wraz z ich opisem na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Warunki konkursu, Umowa,
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – oferta cenowa
Umowa (2,77 MB, PDF)
Warunki konkursu (1,64 MB, PDF)
Formularz ofertowy (12, 1 KB, DOCX)
Oferta cenowa (13,9 KB, DOCX)
05-09-2022
Wyjaśnienia:  Wyjaśnienia (2,31 MB, PDF)  09-09-2022
Wynik postępowania:  Wyniki (209 KB, PDF)  15-09-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (81 KB, DOC) 17-08-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (288 KB, JPG) 31-08-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (79 KB, DOC) 20-06-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (257 KB, JPG) 29.06.2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na pełnienie dyżurów personelu medycznego: lekarskiego, pielęgniarskiego i pomocniczego w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (116 KB, DOC) 30-05-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (283 KB, JPG) 20-06-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (80,5 KB, DOC) 14-04-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (308 KB, JPG) 29.04.2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie urologii i urologii onkologicznej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (80, 5 KB, DOC) 22-03-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (277 KB, JPG) 25-03-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach  dyżurów medycznych w  Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (77 KB, DOC) 18-03-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (277 KB, JPG) 25-03-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie działalności  Izby Przyjęć w tym kierowanie zespołem pracowników jak również pełnienie dyżurów lekarskich.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (76 KB, DOC) 18-03-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (277 KB, JPG) 25-03-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w tym koordynowanie zespołem Oddziału Otolaryngologicznego SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (77,5 KB, DOC) 18-03-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (277 KB, JPG) 25-03-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie otolaryngologii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (77 KB, DOC) 18-03-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (277 KB, JPG) 25-03-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (78 KB, DOC) 01-03-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (193 KB, DOC) 15.03.2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (78,5 KB, DOC) 16-02-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (190 KB, DOC) 28-02-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach  dyżurów medycznych w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (75,5 KB, DOC) 16-02-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (190 KB, DOC) 28-02-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (78,5 KB, DOC) 16-02-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (190 KB, DOC) 28-02-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (78 KB, DOC) 14-01-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (189 KB, DOC) 31-01-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w tym koordynowanie zespołem Oddziału Intensywnej Terapii i Działu Anestezjologii SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (78 KB, DOC) 10-01-2022
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (189 KB, DOC) 25-01-2022

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wykonywanie usług w zakresie protetyki i ortodoncji na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (4,6 MB, ZIP) 09-12-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (288 KB, PDF) 17-12-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wykonywanie usług medycznych w zakresie transportu medycznego świadczonego za pomocą karetek typu „S” (w tym transport pacjentów zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2) dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (4,7 MB, ZIP) 16-11-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (254 KB, PDF) 24-11-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w zakresie ortopedii i traumatologii ruchu w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (78,5 KB, DOC) 15-11-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (358 KB, JPG) 29-11-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w  zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (79 KB, DOC) 13-09-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (191 KB, DOC) 02-11-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (79 KB, DOC) 13-09-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (191 KB, DOC) 02-11-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach stacjonarnej opieki specjalistycznej wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w zakresie ortopedii i traumatologii ruchu w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (76 KB, DOC) 13-09-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (190 KB, DOC) 29-09-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie elektrofizjologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (75 KB, DOC) 13-09-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (190 KB, DOC) 29-09-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych (barwienie wraz z oceną odczynów) na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (3,9 MB, ZIP) 31-08-2021
Wyjaśnienia: Wyjaśnienia (321 KB, PDF) 06-09-2021
Wynik postępowania: Wyniki (228 KB, PDF) 08-09-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań mykologicznych wraz z opisem na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (4,7 MB, ZIP) 30-08-2021
Wyjaśnienia: Wyjaśnienia (435 KB, ZIP) 02-09-2021
Wynik postępowania: Wyniki (235 KB, PDF) 07-09-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa kardiologicznego w Pracowni Hemodynamiki w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (75 KB, DOC) 11-08-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (258 KB, JPG) 26-08-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej pielęgnacyjnej opieki położniczo-ginekologicznej sprawowanej przez położną środowiskowo-rodzinną na rzecz pacjentów Poradni POZ SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (75 KB, DOC) 13-07-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (189 KB, DOC) 30-07-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie całodobowych  świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (78,5 KB, DOC) 13-07-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (75 KB, DOC) 30-07-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie całodobowych  świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (78 KB, DOC) 14-06-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (307 KB, JPG) 29-06-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na pełnienie dyżurów personelu medycznego: lekarskiego, pielęgniarskiego i pomocniczego w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (114 KB, DOC) 09-06-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (289 KB, JPG) 29-06-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii w Poradni Gastroenterologicznej i w Pracowni Endoskopii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (78,5 KB, DOC) 17-05-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (187 KB, DOC) 02-06-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wykonywanie odczynu immunohistochemicznego (tylko barwienie preparatu) bez oceny preparatu histopatologicznego z zastosowaniem jednego przeciwciała na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (3,5 MB, ZIP) 17-05-2021
Wyjaśnienia: Wyjaśnienia (415 KB, PDF) 20-05-2021
Wynik postępowania: Wyniki (284 KB, PDF) 26-05-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologicznym i psychoterapeutycznym w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (74,5 KB, DOC) 12-05-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (188 KB, DOC) 27-05-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii w ramach dyżurów lekarskich w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (77 KB, DOC) 12-05-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (188 KB, DOC) 27-05-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (76 KB, DOC) 12-05-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (188 KB, DOC) 27-05-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (77,5 KB, DOC) 19-04-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (574 KB, ZIP) 11-05-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie całodobowych  świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (77,5 KB, DOC) 08-03-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:    

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie endokrynologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (78 KB, DOC) 08-03-2021 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:    

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (78,5 KB, DOC) 11-02-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (324 KB, DOC) 25-02-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych tj. całodobowej opieki medycznej przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (78 KB, DOC) 11-02-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (324 KB, DOC) 25-02-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (76 KB, DOC) 11-02-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (324 KB, DOC) 25-02-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie laryngologii  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (80 KB, DOC) 11-02-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (324 KB, DOC) 25-02-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń w zakresie dietetyki w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (76 KB, DOC) 11-02-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (324 KB, DOC) 25-02-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (77 KB, DOC) 18-01-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (322 KB, DOC) 28-01-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w  zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (79 KB, DOC) 14-01-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (323 KB, DOC) 28-01-2021

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej specjalistycznej w zakresie okulistyki w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Ogłoszenie (77 KB, DOC) 14-01-2021
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki (323 KB, DOC) 28-01-2021

Archiwum konkursów 2020

Archiwum konkursów 2019

Archiwum konkursów 2018

Archiwum konkursów 2017

Archiwum konkursów 2016

Archiwum konkursów 2013 – 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii naczyniowej  i angiologii włącznie z pełnieniem dyżurów medycznych stacjonarnych i pod telefonem.

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj