infolinia

Poradnia Medycyny Pracy

Zadania Oddziału

Galeria

Zadania oddziału

PORADNIA MEDYCYNY PRACY wykonuje badania:

 1. badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne
  • praca na wysokości
  • praca przy maszynach w ruchu
  • praca w hałasie
  • wózki widłowe, akumulatorowe, pomostowe, elektryczne
  • osób narażonych na promieniowanie jonizujące,
 2. do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 3. kierowców/stermotorzystów i kandydatów na kierowców/stermotorzystów
 4. instruktorów/egzaminatorów nauki jazdy
 5. do licencji pracownika ochrony fizycznej
 6. do licencji pracownika zabezpieczenia technicznego,
 7. osób ubiegających się o zdolność do posiadania broni lub posiadających broń (badanie okulistyczne – perymetryczne):
  • ochrona osobista
  • myśliwska
  • sportowa
  • pneumatyczna
  • gazowa
 8. osób pracujących przy wytwarzaniu i obrocie bronią,
 9. psycholog z uprawnieniami do badania:
  • kierowców, stermotorzystów, pojazdy służbowe i uprzywilejowane w ruchu
  • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
  • instruktorów/egzaminatorów nauki jazdy

Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną. Łatwa dostępność do diagnostyki medycznej i konsultacji specjalistycznych (również badania psychotechniczne).
BADANIA NA MIEJSCU  W CIĄGU JEDNEGO DNIA

Galeria

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

Rejestracja

42 634 12 47 

pmp@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj