infolinia

Teleporady

Uprzejmie informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników, celem zapobiegania COVID -19 i innym chorobom zakaźnym, SP ZOZ MSWiA w Łodzi wdrożył bezpieczny tryb organizacji wizyt w formie teleporad, realizowanych w Poradniach Specjalistycznych  oraz  w Poradni Lekarza POZ.

Konsultacja z lekarzem  odbywa się drogą rozmowy telefonicznej, zrealizowanej w dniu wcześniej umówionej  wizyty, w godzinach pracy poradni, wg poniższego:

Lekarz dzwoni do pacjenta lub
Pacjent dzwoni do lekarza

Numery telefonów do gabinetów lekarskich:

Poradnia kardiologiczna – 42 634 12 21

Poradnia neurologiczna – 42 634 13 47, 42 634 14 81

Poradnia pulmonologiczna – 42 634 13 48

Poradnia okulistyczna – 42 634 14 04

Poradnia laryngologiczna – 42 634 14 93

Poradnia gastrologiczna – 42 634 14 79

Poradnia urologiczna – 42 634 12 48

Poradnia dermatologiczna – 42 634 14 63

Poradnia osteoporozy/reumatologii – 42 634 14 63

Poradnia endokrynologiczna – 42 634 11 55

Poradnia naczyniowa – 42 634 13 59

Poradnia onkologiczna – 42 634 13 94

Poradnia ortopedyczna – 42 634 14 94

Poradnia  chirurgia ogólna – 42 63414 95

Numery telefonów do gabinetów lekarzy POZ :

Dr Cichowska – 42 634 15 37,

Dr Harasimczuk – 42 634 12 94,

Dr Gajder – 42 634 11 36

Dr Binek – 42 634 13 49

Dr Czekalska – 42 634 14 71

W ramach teleporady  pacjent ma możliwość:

a) omówienia dolegliwości,

b) skonsultowania wyników badań laboratoryjnych, obrazowych i innych,

c) zweryfikowania interakcji lekowych,

d) uzyskania e-recepty,

e) otrzymania zaleceń co do dalszego postępowania

Jeśli lekarz, podczas rozmowy telefonicznej , na podstawie przeprowadzonego wywiadu lub wyników badań oceni, że stan zdrowia pacjenta wymaga osobistego stawienia się w placówce, zostanie wyznaczona wizyta w poradni.

W przypadku pytań lub wątpliwości  oraz w celu umówienia lub przełożenia wizyty, zachęcamy Państwa do skorzystania z n/w form kontaktu:

Dla Poradni specjalistycznych :

Tel: 42 634 12 25 lub
 e-mail: centralna.rejestracja@zoz-mswia-lodz.pl

Dla Poradni lekarza POZ

 Te: 42 634 11 24 lub

e-mail: poz@zoz-mswia-lodz.pl

Korzystanie z teleporad, w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem, posiada rekomendacje Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta.  

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj