COVID-19

A A+ A++

ODDZIAŁ COVID-19

Koor­dy­na­tor oddzia­łu Tomasz Stasiak
[Dzwo­nić do godzi­ny 15:00]

E‑mail: covid-19@zoz-mswia-lodz.pl

Kon­takt całą dobę pod numerami:
Tel. (42) 634 13 74 i (42) 634 14 78