infolinia

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – „Przyjazny Dom Seniora”

O naszej placówce:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – „Przyjazny Dom Seniora” zapewnia osobom starszym całodobowe świadczenia opiekuńcze. Ich zakres dobrany jest do indywidualnej sytuacji naszych Podopiecznych. Cała infrastruktura dostosowana jest do potrzeb Seniorów.

 

Pensjonariusze przebywający w naszym Domu Seniora mogą zamieszkać w pokojach jedno, dwu lub trzyosobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz systemem przywoławczym.

 

Oferujemy pobyt czasowy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Naszym celem jest stworzenie domu, w którym nasi Mieszkańcy znajdą wykwalifikowany personel, nowoczesne wyposażenie, przytulne warunki mieszkaniowe, życzliwą atmosferę, oraz bezpieczeństwo.

 

Serdecznie zapraszamy.

Nasza oferta

Zadaniem Domu Seniora jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych oraz religijnych poprzez świadczenie podstawowych usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, zgodnie z obowiązującym standardem usług,  w tym m.in. zapewnienie:

  • całodobowej opieki pielęgnacyjnej i lekarskiej,
  • terapii zajęciowej,
  • pomieszczeń mieszkalnych wyposażonych w niezbędne meble i sprzęt, pościel i bieliznę pościelową,
  • wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, w tym dietetycznego, zgodnie ze wskazówkami lekarza, w ramach obowiązujących norm żywieniowych,
  • utrzymanie czystości,
  • opieki w czasie organizowanych zajęć kulturalno-rekreacyjnych,
  • działań mających na celu podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
  • zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
  • edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków  ich rodzin.

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

Przyjazny dom seniora

42 634 11 02

Dyżurka pielęgniarek

42 634 11 08

domseniora@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj