infolinia

Dom seniora

Zadaniem Domu Seniora jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych oraz religijnych poprzez świadczenie podstawowych usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, zgodnie z obowiązującym standardem usług,  w tym m.in. zapewnienie:

  • całodobowej opieki pielęgnacyjnej i lekarskiej,
  • terapii zajęciowej,
  • pomieszczeń mieszkalnych wyposażonych w niezbędne meble i sprzęt, pościel i bieliznę pościelową,
  • wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, w tym dietetycznego, zgodnie ze wskazówkami lekarza, w ramach obowiązujących norm żywieniowych,
  • utrzymanie czystości,
  • opieki w czasie organizowanych zajęć kulturalno-rekreacyjnych,
  • działań mających na celu podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
  • zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
  • edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków  ich rodzin.

Strona Domu Seniora

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

Przyjazny dom seniora

42 634 11 02

Dyżurka pielęgniarek

42 634 11 08

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076