infolinia

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zadania Oddziału

Galeria

Zadania oddziału

 • podtrzymywanie   funkcji   życiowych   oraz   leczenie chorych w stanach zagrożenia życia;
 • inwazyjne monitorowanie oraz mechaniczne wspomaganie czynności niewydolnych narządów lub układów;
 • prowadzenie zabiegów resuscytacyjnych zarówno w oddziałach szpitala, jak też w Izbie Przyjęć Szpitala;
 • klasyfikacja chorych w Izbie Przyjęć i oddziałach szpitalnych do leczenia w OIT;
 • konsultacje anestezjologiczne dla Pacjentów innych oddziałów szpitalnych;
 • wykonywanie znieczuleń ogólnych i przewodowych do zabiegów wykonywanych w trybie ostrym i planowym z uwzględnieniem przygotowania do znieczulenia i bezpośredniej opieki poznieczuleniowej;
 • konsultacje anestezjologiczne w zakresie leczenia bólu, zarówno ostrego, jak i przewlekłego;
 • zakładanie wkłuć centralnych , ZOP‑u i portów naczyniowych;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej;
 • prowadzenie kursów , szkoleń i staży w zakresie specjalizacji lekarskich i pielęgniarskich z uwzględnieniem anestezjologii i intensywnej terapii , leczenia bólu i ratownictwa medycznego

Zakres prowadzonej działalności medycznej

 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii ma profil interdyscyplinarny- leczeni są pacjenci w stanach zagrożenia życia z niewydolnością narządową , pacjenci z infekcjami o najcięższym przebiegu, pacjenci z obrażeniami wielonarządowymi.
 • Oddział dysponuje w szczególności możliwością leczenia za pomocą wielospecjalistycznych trybów wentylacji mechanicznej inwazyjnej i nieinwazyjnej, a także wysokimi częstotliwościami i  metodami tlenoterapii wielkoprzepływowej. Jest wyposażony w kolumnę bronchoskopową oraz w aparaty do zaawansowanego monitorowania hemodynamicznego oraz  aparaty do ciągłej  terapii nerkozastępczej, w tym z możliwością prowadzenia dializy wątrobowej.
 • W oddziale znajduje się sala zabiegowa ze stanowiskiem znieczulenia umożliwiająca wykonywanie przez lekarzy anestezjologów procedur chirurgicznych, zwłaszcza tracheostomii, zakładania wkłuć centralnych permanentnych, drenaży.
 • Zespół anestezjologiczny  znieczula pacjentów do zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej, naczyniowe, ortopedii, urologii, laryngologii, ginekologii, okulistyki, radiologii inwazyjnej, kardiologii inwazyjnej a także do zabiegów endoskopowych oraz w pracowni tomografii komputerowej , rezonansu magnetycznego i w izbie przyjęć szpitala.
 • Zespół anestezjologiczny prowadzi bezpośredni nadzór nad pacjentami we wczesnym okresie pooperacyjnym w sali poznieczuleniowej. Anestezjolodzy udzielają także konsultacji w salach wzmożonego nadzoru poszczególnych oddziałów  szpitala, wchodzą w skład szpitalnego zespołu leczenia bólu i prowadzą resuscytacje krążeniowo-oddechowe. W oddziale prowadzone są procedury orzekania o nieodwracalnym uszkodzeniu mózgowia.

Galeria

Oddział intensywnej opieki medycznej​

prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński

koordynator oddziału

Oddział kliniczny

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

Sekretariat

42 634 12 35

Dyżurka pielęgniarek

42 634 11 75

Lekarz dyżurny

42 634 14 36

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Szukaj