infolinia

Oddział intensywnej opieki medycznej

Zadania Oddziału

Galeria

Zadania oddziału

  • podtrzymywanie   funkcji   życiowych   oraz   leczenie chorych w stanach zagrożenia życia;
  • inwazyjne monitorowanie oraz mechaniczne wspomaganie czynności niewydolnych narządów lub układów;
  • prowadzenie zabiegów resuscytacyjnych zarówno w oddziałach szpitala, jak też w Izbie Przyjęć Szpitala;
  • klasyfikacja chorych w Izbie Przyjęć i oddziałach szpitalnych do leczenia w OIT;
  • konsultacje anestezjologiczne dla Pacjentów innych oddziałów szpitalnych;
  • wykonywanie znieczuleń ogólnych i przewodowych do zabiegów wykonywanych w trybie ostrym i planowym z uwzględnieniem przygotowania do znieczulenia i bezpośredniej opieki poznieczuleniowej;
  • konsultacje anestezjologiczne w zakresie leczenia bólu, zarówno ostrego, jak i przewlekłego;
  • zakładanie wkłuć centralnych , ZOP‑u i portów naczyniowych;
  • prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej;
  • prowadzenie kursów , szkoleń i staży w zakresie specjalizacji lekarskich i pielęgniarskich z uwzględnieniem anestezjologii i intensywnej terapii , leczenia bólu i ratownictwa medycznego

Galeria

Oddział intensywnej opieki medycznej​

prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński

koordynator oddziału

Oddział kliniczny

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

Sekretariat

42 634 12 35

Dyżurka pielęgniarek

42 634 11 75

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl