infolinia

Zapytania ofertowe

Ogłoszenia o zapytaniach ofertowych w SP ZOZ MSWiA w Łodzi 

07/12/2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację na wykonywanie usług w zakresie protetyki i ortdoncji na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2022. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (469 KB, 7Z).

Zawiadomienie o wynikach: 

12/09/2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację wykonywania testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich i urządzeń pomocniczych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2022. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (1,8 MB, 7Z).

Zawiadomienie o wynikach: 


10/12/2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację na wykonywanie usług w zakresie protetyki i ortodoncji na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2022. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (195 KB, ZIP)

Zawiadomienie o wynikach: 


01/12/2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usług kurierskich na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2022. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (380 KB, JPG)

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (350 KB, JPG)


01/12/2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług wyrabiania pieczęci na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2022. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (512 KB, JPG)

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (348 KB, JPG)


01/12/2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację  usług ogłoszeń prasowych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2022. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytania ofertowe (484 KB, JPG)

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (356 KB , JPG)


01/12/2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usług prenumeraty prasy codziennej na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2022. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (394 KB, JPG)

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (347 KB, JPG)


17/09/2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usług pilnego przewozu krwi i preparatów krwiopochodnych oraz próbek krwi i wyników badań na trasie SP ZOZ MSWiA w Łodzi przy ul. Północnej 42 – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 17/25. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (1,7 MB, ZIP)


19/04/2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi odbioru i transportu zwłok osób zmarłych z oddziałów szpitala SP ZOZ MSWiA w Łodzi do pomieszczeń do tymczasowego przechowywania zwłok (chłodni Oferenta w mieście Łodzi) na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2021. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (1,8 MB, ZIP)

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (238 KB, PDF)


16/12/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług wyrabiania pieczęci na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2021. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (299 KB, JPG)

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (160 KB, PDF)


16/12/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usług prenumeraty prasy codziennej na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2021. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (212 KB, JPG)

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (158 KB, PDF)


16/12/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację  usług ogłoszeń prasowych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2021. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (281 KB, JPG)

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (161 KB, PDF)


13/12/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usług prenumeraty prasy codziennej (papierowej i elektronicznej) na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2020. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (388 KB, JPG)

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (252 KB, JPG)


18/11/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług wyrabiania pieczęci na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2020. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (522 KB, JPG)

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (162 KB, PDF)


18/11/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług ogłoszeń prasowych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2020. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (490 KB, JPG)

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (167 KB, PDF)


18/11/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usług kurierskich na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2020. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (394 KB, JPG)

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (162 KB, PDF)


16/08/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonywanie usług w zakresie transportu sanitarnego świadczonego za pomocą karetek typu „S” dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (3,2 MB, ZIP)


22/11/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usług prenumeraty prasy codziennej (papierowej i elektronicznej) na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2019. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (190 KB, PDF)

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (164 KB, PDF)


20/11/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usług kurierskich na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2019. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (186 KB, PDF)

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (160 KB, PDF)


26/10/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usług wyrabiania pieczęci na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2019. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (242 KB, PDF)

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (170 KB, PDF)


26/10/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usług ogłoszeń prasowych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2019. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (225 KB, PDF)

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (165 KB, PDF)


04/10/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym, prowadzonym w trybie art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Przedmiotem postępowania jest wykonywanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich i urządzeń pomocniczych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi –  wykaz testów w załączniku nr 2. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (390 KB, ZIP)


20/12/2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację wykonywanie usług w zakresie technik dentystycznych (ceramika dentystyczna, protetyka na implantach, aparaty ortodontyczne, protetyka standardowa) na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (571 KB, ZIP)


20/11/2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług ogłoszeń prasowych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (227 KB, PDF)

08/12/2017

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (160 KB, PDF)


20/11/2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług kurierskich na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (179 KB, PDF)

08/12/2017

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (168 KB, PDF)


20/11/2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi prenumeraty prasy codziennej na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (188 KB, PDF)

08/12/2017

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (173 KB, PDF)


20/11/2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług wyrabiania pieczęci na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania – zapytanie ofertowe (238 KB, PDF)

08/12/2017

Zawiadomienie o wynikach do pobrania – wyniki (169 KB, PDF)


Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj