infolinia

Nowe Technologie

WPROWADZONE W OSTATNICH LATACH UNOWOCZEŚNIENIA I UDOGODNIENIA

 • Innowacje informatyczne – ucyfrowienie Zakładu Radiologii umożliwiające szybką diagnostykę poprzez bezpośredni podgląd obrazów RTG na komputerze oraz dostęp wyników badań przez wszystkie komórki medyczne Szpitala.
 • Integracja w zakresie wysyłania zleceń badań radiologicznych do Zakładu Radiologii i automatycznego odbierania wyników wykonanych badań przez komórki medyczne Szpitala.
 • Integracja w zakresie wysyłania zleceń badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i automatycznego odbierania wyników wykonanych badań przez komórki medyczne Szpitala.
 • Wprowadzenie dostępu do bezpłatnego WI-FI dla Pacjentów Szpitala na Oddziałach Szpitalnych.
 • Wprowadzenie portalu e-rejestracja umożliwiającego wyznaczenie terminu wizyty w poradniach specjalistycznych za pomocą sieci Internet.
 • Wprowadzenie portalu e-rejestracja umożliwiającego wyznaczenie terminu wizyty w Centrum Stomatologii za pomocą sieci Internet.
 • Wdrożenie automatyzacji gospodarki lekami w Szpitalu w oparciu etykiety z kodami kreskowymi i czytniki kodów.
 • Wprowadzenie możliwości drukowania etykiet z danymi pacjenta celem wykorzystania na wystawiane recepty przez Lekarzy POZ. Wdrożenie systemu etykiet z kodami na karty Pacjentów POZ, umożliwiającymi szybszą obsługę Pacjenta.
 • Wprowadzenie na części Oddziałów Szpitalnych elektronicznej dokumentacji medycznej.
 • Wprowadzenie systemu LIFENET SYSTEM (telekomunikacja ratunkowo-zawałowa).
 • Wprowadzenie diagnostyki za pomocą pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej – stworzono w Szpitalu Pracownię PET.
 • Całkowicie wyremontowano i unowocześniono infrastrukturę praktycznie całego Szpitala. Nasze oddziały szpitalne i przychodnie są nowoczesne, jasne i przyjemne dla Pacjenta, wyposażone w nowy sprzęt i aparaturę medyczną.
 • Wprowadzenie w Rejestracji Centralnej elektronicznego systemu kolejkowego – usystematyzowanie zasad i lepsza organizacja Pacjentów oczekujących na wyznaczenie terminów wizyt.
 • Wprowadzenie informatycznego systemu E-WYNIKI, umożliwiającego podgląd przez lekarza w gabinecie wszystkich wyników badań wykonanych u danego Pacjenta. System daje gwarancję dostępu do wyników badań lekarzowi, nawet w przypadku nie dostarczenia ich przez Pacjenta.

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj