infolinia

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

O nas

Usługi dla kontrahentów i pacjentów indywidualnych

Kontrola jakości wykonywanych badań

Działalność naukowa

Galeria

O nas

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej to nowoczesne laboratorium diagnostyczne, świadczące wysokiej jakości usługi z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Wszystkie badania wykonujemy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe personelu oraz nowoczesny, specjalistyczny sprzęt diagnostyczny zapewniają wysoką wiarygodność badań.

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonujemy badania z zakresu diagnostyki podstawowej, jak również badania specjalistyczne z następujących dziedzin:

 • hematologia – morfologia krwi, OB, retikulocyty,
 • układ krzepnięcia – APTT, PT, fibrynogen, D-Dimer,
 • biochemia kliniczna – m.in. oznaczenia parametrów krytycznych, ocena gospodarki węglowodanowej, lipidowej, próby nerkowe, próby wątrobowe, parametry gospodarki żelazowej, wapniowo-fosforanowej, ASO, RF,
 • analityka ogólna – badanie moczu, kału, płynów ustrojowych,
 • immunochemia – oznaczanie markerów zawału mięśnia sercowego, poziomu hormonów, markerów nowotworowych, leków, diagnostyka WZW, HIV, przeciwciała anty-SARS-CoV-2 klasy IgG,
 • mikrobiologia – identyfikacja drobnoustrojów, badanie lekowrażliwości, wymazy sanitarne, monitorowanie stanu epidemiologicznego szpitala, udział w pracach Komisji ds. Zakażeń Szpitalnych i Zespołu Terapeutycznego,
 • serologia transfuzjologiczna – oznaczanie grup krwi w układzie ABO i RhD oraz przeciwciał odpornościowych, wykonywanie prób zgodności, prowadzenie Banku Krwi.

Wyniki badań dostępne są drogą elektroniczną.

Usługi dla kontrahentów i pacjentów indywidualnych

Zakład świadczy usługi dla szpitala oraz dla innych podmiotów opieki zdrowotnej w ramach obowiązujących umów.  Wykonujemy również odpłatne badania dla pacjentów indywidualnych.

Kontrola jakości wykonywanych badań

Laboratorium prowadzi systematyczną wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości wykonywanych badań, a także uczestniczy w krajowych i międzynarodowych sprawdzianach zewnątrzlaboratoryjnych:

 • Program Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych prowadzony przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – udział w Sprawdzianie Powszechnym i Centralnym,
 • Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMICRO organizowany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej,
 • RIQAS,
 • Labquality.

Działalność naukowa

Zakład realizuje działalność naukową poprzez:

 • rozwój naukowy personelu laboratorium,
 • publikowanie artykułów naukowych w piśmiennictwie medycznym,
 • prowadzenie szkoleń w ramach staży specjalizacyjnych,
 • prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów uczelni wyższych,
 • prowadzenie staży dla absolwentów uczelni wyższych.

Szczegółowe informacje dla pacjentów dotyczące przygotowania się do badań laboratoryjnych, pracy Punktu Pobrań, itp. dostępne w zakładce Dla Pacjenta -> Diagnostyka

Galeria

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

dr n. med. Małgorzata Plak

Kierownik ZDL

Zakład diagnostyczny

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

Punkt Wstępnego Opracowania Materiału

42 63 41 196

Pracownia Biochemii

42 63 41 398

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

42 63 41 150

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Szukaj