infolinia

Oddział Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Zadania Oddziału

Galeria

Zadania oddziału

 • wykonywanie procedur w zakresie chirurgii naczyniowej, a w szczególności:
  • zabiegów chirurgicznych w obrębie tętnic szyjnych
  • operacji rekonstrukcyjnych aorty brzusznej (z powodu miażdżycy i tętniaków)
  • pomostowania tętnic poniżej więzadeł pachwinowych
  • operacji rekonstrukcyjnych układu żylnego
 • wykonywanie zabiegów wewnątrznaczyniowych (angioplastyka balonowa, zakładanie stentów i stentgraftów do wszystkich tętnic) oraz wszystkich procedur zawartych w katalogu świadczeń z NFZ
 • prowadzenie   specjalizacji   dla   lekarzy   w   zakresie   chirurgii   naczyniowej i   angiologii
 • organizowanie tzw. staży cząstkowych w zakresie chirurgii naczyniowej w ramach specjalizacji w zakresie innych dziedzin medycyny zabiegowej (np. urologii, ginekologii, ortopedii)
 • prowadzenie działalności naukowej we współpracy z towarzystwami naukowymi
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie chirurgii naczyniowej w Zakładzie i poza nim.

Galeria

Oddział Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

dr n. med. Włodzimierz Hendiger

ordynator oddziału

Oddział kliniczny

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

Sekretariat

42 634 11 67

Dyżurka pielęgniarek

42 634 11 66

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Szukaj