Rejestracja

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

TELEFONY I GODZINY PRZYJĘĆ

1. CENTRALA

tel. 42 634 11 00
fax 42 678 55 23

2. CENTRALNA REJESTRACJA

(zapi­sy do Porad­ni Specjalistycznych)

Reje­stra­cja czynna:
pn — czw w godz. 07:00–18:00
pt w godz. 07:00–15:00
tel. 42 634 12 25

Lista Porad­ni Spe­cja­li­stycz­nych w Zakład­ce O SZPITALU -> PORADNIE

3. Rejestracja POZ (lekarz pierwszego kontaktu)

tel. 42 634 11 24
fax 42 634 12 58

4. Poradnia Medycyny Pracy

tel. 42 634 12 47
w godz. 07:45–13:45

5. Centrum Stomatologii

reje­stra­cja tel. 42 634 14 40
w godz. 08:00–19:00

6. Pracownia USG

Zapi­sy wyłącz­nie tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 42 634 11 45
w godz. pon-pt 08.00–14.00

7. USG Doppler

Zapi­sy w Cen­tral­ne Reje­stra­cji tel. 42 634 12 25
Bada­nia wyko­ny­wa­ne w śro­dy w godz. 14:30–16:30

8. Zakład Usprawniania Leczniczego

Reje­stra­cja tel. 42 634 14 25
Reje­stra­cja czynna:

pn 08:00–18:00
wt, czw 11:00–16:00
śr, pt 08:00–13:00

Zakład Uspraw­nia­nia Lecz­ni­cze­go czynny:
pn, śr, pt 08:00–15:00
wt, czw 11:00–18:00

9. Zakład Radiologii (RTG, Mammografia, Tomografia Komputerowa)

Reje­stra­cja czyn­na: 07:30–15:00
tel. 42 634 11 83

10. Pracownia Endoskopii

(bada­nia: kolo­no­sko­pia i gastroskopia)
Ter­mi­ny badań uma­wia­ne tele­fo­nicz­nie pod nume­rem tel. 42 634 14 47
pn-pt w godz. 10:00–12:00

Odbiór wyni­ków histo­pa­to­lo­gicz­nych codzien­nie w godz. 08:00–12:00 – po upły­wie 3 (trzech) tygo­dni od dnia badania.

11. Punkt Pobrań (laboratorium)

tel. 42 634 12 00
Punkt pobrań czynny:

pon, śr, czw 07:30–16:00

wt 07:30–18:00

pt 07:30–15:00

12. Administracja Telefony

Wię­cej w Zakład­ce O SZPITALU -> ADMINISTRACJA