infolinia

Dostępność Podmiotu Publicznego

Zakres działalności (główne zadania podmiotu):

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych. Zadaniem szpitala jest zapewnienie opieki szpitalnej, diagnostyki oraz lecznictwa specjalistycznego.
Udział w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodów medycznych oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich.
Realizowanie profilaktyki zdrowotnej w zakresie edukacji Pacjentów oraz ich rodzin.
Realizowanie zadań na rzecz obronności kraju i reagowania kryzysowego.

Szpital wykonując swoje zadania współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

 

Dostępność przedmiotu publicznego

Informacje o Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi zwanym w skrócie Szpitalem:

Szpital znajduje się w Łodzi przy ulicy Północnej 42.

Główne wejście do budynku Szpitala znajduje się od ulicy Dwernickiego. Przy wejściu znajduje się winda. Jest to wejście odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Przed budynkiem Szpitala są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Szpitala znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych oznaczone są takim znakiem:

Znak WC

W budynku Szpitala korytarze i drzwi są odpowiednio szerokie, by można było poruszać się po budynku na wózku inwalidzkim.

W Szpitalu zajmujemy się leczeniem osób dorosłych. Lekarze i pielęgniarki leczą chorych w następujących oddziałach:

Oddział Intensywnej Terapii oraz Dział Anestezjologii

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgii Naczyniowej

Oddział Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej z Samodzielnym Pododdziałem Chemioterapii

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Oddział Chorób Wewnętrznych z Samodzielnym Pododdziałem Kardiologii, Pododdziałem Reumatologii i Pododdziałem Endokrynologii

Oddział Ginekologiczny

Oddział Okulistyczny

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Urologiczny

Osoby chore mogą zgłaszać się do lekarzy w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wejście do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej znajduje się od strony ulicy Północnej 42 – w podwórzu. Przy wejściu do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest pochylnia, aby osoby na wózkach inwalidzkich mogły dostać się do środka budynku. Wszystkie gabinety lekarskie znajdują się na parterze budynku. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Osoby, które chcą leczyć zęby lub sprawdzić czy ich zęby są zdrowe mogą zgłaszać się do Centrum Stomatologii. Centrum Stomatologii znajduje się przy ul. Anstadta 4 w Łodzi. W budynki Centrum Stomatologii jest winda, przed budynkiem dostępna jest pochylnia, aby osoby na wózkach inwalidzkich mogły dostać się do środka budynku. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Aby skontaktować się z pracownikami Szpitala można:

Zadzwonić pod numer telefonu: tel. 42 634 11 00
Przesłać wiadomość elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zozmswlodz.pl
Wysłać list papierowy na adres:

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Północna 42

91-425 Łódź

Przynieść pismo osobiście i wrzucić do skrzynki na listy umieszczonej przy drzwiach wejściowych od ul. Dwernickiego.

Numery telefonów do Oddziałów Szpitala oraz więcej informacji o tym, czym zajmuje się Szpital są podane na stronie internetowej Szpitala: 

https://www.zoz-mswia-lodz.pl/

Dyrektorem Szpitala jest doktor nauk medycznych Pan Robert Starzec.

 

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj