infolinia

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu


Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK).
W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki
zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu
(TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK:
800 137 200 pacjenci otrzymają
niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano
kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta oraz inne dni
ustawowo wolne od pracy – całodobowo.
Pod numerem
800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do
udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest
bezpłatne i może być wykonane
tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych w naszym
kraju. Połączenia z zagranicy nie są obsługiwane.
Porady udzielane są w kilku językach

 • w języku polskim
 • w języku angielskim,
 • w języku rosyjskim,
 • w języku ukraińskim
 • w języku migowym poprzez wideoczat (za pośrednictwem tłumacza Polskiego
  Języka Migowego).

Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę
zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian. TPK działa na podobnych zasadach do nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że porady udzielane są przez telefon.
Podczas porady telefonicznej, w razie potrzeby, pacjent może otrzymać e-receptę,
e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca,
wtedy personel medyczny zaleci:

 • wizytę w stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ),
 • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 – 18.00,
  od poniedziałku do piątku),
 • a w przypadku podejrzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zaleci
  bezpośredni kontakt z nr alarmowym 112 i wezwanie zespołu ratownictwa
  medycznego.

Zasady działania Teleplatformy pierwszego kontaktu
Po połączeniu z nr TPK 800 137 200 pacjent słyszy krótki komunikat, informujący
o dodzwonieniu się na Teleplatformę pierwszego kontaktu. Po odsłuchaniu komunikatu,
pacjent może wybrać język, w którym będzie udzielana porada.
W pierwszej kolejności z pacjentem łączy się pielęgniarka lub położna. Po sprawdzeniu
danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu
zgłoszenia, pielęgniarka lub położna przeprowadza wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia
pacjenta. Podczas tego połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną poradę, w czasie której
pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić zaleceń co do dalszego
sposobu postępowania. W stanach nagłych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu, poinformuje
pacjenta o konieczności pilnego kontaktu z numerem alarmowym 112, w celu wezwania
zespołu ratownictwa medycznego.
Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji,
wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia.
Konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wywiadu przeprowadzonego
przez pielęgniarkę lub położną. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia,
pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli w ocenie lekarza,
pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem, może także skierować pacjenta do
najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Gdy będzie potrzeba
pilnej interwencji medycznej, lekarz może również zalecić kontakt z nr 112 i wezwanie zespołu
ratownictwa medycznego.
Z usługi Teleplatformy pierwszego kontaktu mogą korzystać także pacjenci
niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, TPK oferuje udzielanie porad przez wideoczat.
Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka
Migowego.
Aby skorzystać z porady pielęgniarki/położnej lub lekarza w ramach Teleplatformy
poprzez wideoczat należy wejść na stronę internetową Narodowego Funduszu Zdrowia
(
www.nfz.gov.pl).
Na wskazanej stronie, w prawym górnym rogu, znajduje się zakładka dedykowana
Teleplarformie pierwszego kontaktu. Po kliknięciu tejże zakładki Pacjent zostaje przeniesiony

na podstronę dedykowaną TPK: (https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszegokontaktu/), gdzie znajduje się na dole strony odnośnik, po kliknięciu którego Pacjent może
połączyć się z tłumaczem Polskiego Języka Migowego, a następnie z personelem medycznym.
Tłumaczenia w ramach Usługi wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy Polskiego
Języka Migowego (PJM). Treści tłumaczone przez tłumaczy języka migowego są traktowane
jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.

Kontakt

Oddział kliniczny

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP 726–00-04–820
KRS 0000023744
REGON 470805076

Szukaj