Dyrekcja

A A+ A++

Dyrektor  dr n. med. Robert Starzec, MBA

tel. sekre­ta­riat 42 634 11 12

 

 

 

 

 

Naczel­ny Lekarz

lek. med. Bar­ba­ra Zajączkowska

tel. sekre­ta­riat 42 634 11 72

 

Kie­row­nik Zespo­łów Pielęgniarskich

mgr Ewa Lachowicz

tel. 42 634 13 26