Oddziały Izba Przyjęć

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

 

 

Kierownik – dr Jacek Gołębiowski – specjalista chorób wewnętrznych

tel. 42 634 12 30, 42 634 11 30

Zadania:

  • przyjmowanie Pacjentów na leczenie szpitalne w trybie planowym i ostrym
  • udzielanie pomocy doraźnej
  • czuwanie   nad   bezpieczeństwem   Pacjentów przebywających w sali szybkiej diagnostyki
  • działania medyczne w stanach zagrożenia życia
  • koordynacja Zespołu Transportu Sanitarnego
  • koordynowanie wewnątrzszpitalnego transportu Pacjentów
  • prowadzenie „Banku Krwi”
  • zabezpieczanie działań służb mundurowych, imprez masowych, wizyt VIP-ów

GALERIA