Oddziały Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii, Pododdziałem Endokrynologii i Samodzielnym Pododdziałem Kardiologii

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

 

 

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii, Pododdziałem Endokrynologii i Samodzielnym Pododdziałem Kardiologii

Ordynator i Naczelny Lekarz Szpitala – dr Barbara Zajączkowska – specjalista chorób wewnętrznych

tel. sekretariat 42 634 11 72

tel. dyżurka pielęgniarek 42 634 11 71

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii, Pododdziałem Endokrynologii
i Samodzielnym Pododdziałem Kardiologii to wielospecjalistyczna jednostka w SP ZOZ MSWiA zajmująca się diagnostyką i leczeniem schorzeń z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologicznych, reumatologicznych oraz przewodu pokarmowego. Ponadto we współpracy z Poradnią Endokrynologiczną prowadzimy diagnostykę i leczenie niektórych chorób układu dokrewnego.

Oddział posiada nowoczesną 7-łóżkową Salę Intensywnego Nadzoru, wyposażoną
w specjalistyczny sprzęt służący do monitorowania i leczenia Pacjentów. Dysponujemy również Pracownią Echokardiografii, Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej; współpracujemy z Pracownią Hemodynamiki, Endoskopii, Ultrasonografii, Radiologii oraz Rezonansu Magnetycznego.

Nad skutecznym i bezpiecznym procesem terapeutyczno-diagnostycznym czuwa zespół lekarski złożony z kilku specjalistów chorób wewnętrznych, kardiologów i lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych, a także wykwalifikowany zespół pielęgniarski. Ciągłość leczenia naszych Pacjentów zapewniona jest w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych oraz POZ.

GALERIA

Samodzielny Pododdział Kardiologii

Koordynator – dr Maria Laskowska – specjalista kardiolog

 tel. sekretariat 42 634 12 92

tel. dyżurka pielęgniarek 42 634 12 73

  • diagnostyka i leczenie chorych kardiologicznych
  • wykonywanie zabiegów diagnostyczno – leczniczych w obrębie naczyń wieńcowych
  • implantacje sztucznych rozruszników serca i kontroli pozabiegowej
  • prowadzenie konsultacji kardiologicznych i wykonywanie badań diagnostycznych dla Pacjentów innych oddziałów szpitalnych i izby przyjęć;
  • prowadzenie szkoleń dla personelu Oddziału.