Poradnia Zdrowia Psychicznego

A A+ A++

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Reje­stra­cja Porad­ni Zdro­wia Psychicznego
nr tel. 42 634 11 45 lub  42 634 12 25

Porad­nia Psychologiczna
— Bada­nia kie­row­ców nr tel. 42 634 11 46
— Bada­nia na broń nr tel. 42 634 11 46
— Bada­nia kura­to­rów spo­łecz­nych nr tel. 42 634 11 46
— Bada­nia sędziów nr tel. 42 634 11 46
— Bada­nia detek­ty­wów nr tel. 42 634 11 46
- Tera­pia dłu­go­ter­mi­no­wa nr tel. 42 634 11 48
- Tera­pia wspie­ra­ją­ca nr tel. 42 634 11 46 / 42 634 15 40
— Bada­nia pacjen­tów: orga­ni­ka i bada­nia oso­bo­wo­ści nr tel. 42 634 11 46 / 42 634 15 40

Leka­rze psychiatrzy