infolinia

Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Szanowni Państwo,

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

 

 • spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741) – z informacjami o wymaganiach i przeciwwskazaniach
  do oddawania krwi  umieszczone są również na stronie RCKIK  w Łodzi http://www.krwiodawstwo.pl/26/jak-zostac-krwiodawca
 • przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej 14 dni od zakończenia izolacji;
 • są w wieku 18-65 lat;
 • u osób, które miały w przeszłości wykonaną transfuzję składników krwi oraz kobiet po przebytej ciąży
  w wywiadzie, wymagane będą dodatkowe badania, których wykonanie zapewnia RCKIK w Łodzi, zanim zostanie pobrane osocze;
 • pobieranie osocza od ozdrowieńców lub próbek na ww. badania dotyczące osób z transfuzją lub ciążą
  w wywiadzie odbywa się po wcześniejszym bezpośrednim kontakcie telefonicznym z RCKIK w Łodzi. Numery telefonu pod którymi są udzielane szczegółowe informacje znajdują się poniżej:
 • 42 61 61 450
 • 609 255 599
 • nie są wymagane jakiekolwiek dodatkowe badania wykonywane indywidualnie przez dawcę. Niezbędne badania dla dawców zapewnione są przez publiczną służbę krwi.

 

Jak i gdzie pobierane jest osocze?

 

 • Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, która rozdzielana jest automatycznie na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły podczas trwania plazmaferezy.
 • Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest ok. 600 – 650 ml osocza. W ten sposób można uzyskać przynajmniej 3 jednostki (dawki) osocza.
 • Na terenie województwa łódzkiego osocze metodą plazmaferezy można oddać:
 • w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, ul. Franciszkańska 17/25
 • w Punkcie Pobrań w Kutnie, ul. Kościuszki 52 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (24) 254 85 29 lub 667 953 965.
 • w Punkcie Pobrań w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, tel. 669 007 066.
  • Informacje o miejscach pobrań osocza są aktualizowane na bieżąco na stronie RCKiK w Łodzi krwiodawstwo.pl

 

Co dalej dzieje się z osoczem i jak działa terapia osoczem?

 

 • pobrane osocze jest poddawane procedurze inaktywacji (redukcji patogenów), dzielone na dawki
  o objętości 100-250 ml i zamrażane.
 • W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał, neutralizujących wirusa, chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza, zgodnego grupowo w układzie ABO.
 • Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 po przetoczeniu eliminują go
  z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał może przyspieszyć  procesy obronne i pozwolić  skuteczniej walczyć z koronawirusem.
 • Terapia osoczem rekonwalescentów była już wcześniej stosowana wielokrotnie przy zakażeniach wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5N1). To jedna z najskuteczniejszych terapii przy zakażeniach wirusowych.

 

 

Kontakt

Oddział kliniczny

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP 726–00-04–820
KRS 0000023744
REGON 470805076

Szukaj