infolinia

SP ZOZ MSWiA w Łodzi zatrudni lekarzy specjalistów

SP ZOZ MSWiA w Łodzi zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie:

  1. Medycyny Pracy
  2. Medycyny Rodzinnej
  3. Chirurgii Onkologicznej
  4. Chirurgii Ogólnej
  5. Kardiologa lub Lekarza Chorób Wewnętrznych do przeprowadzania badań „usg”, z umiejętnością zakładania i odczytywania badań „Holtera”.

Oferujemy:

– pracę w nowoczesnej i stabilnej finansowo placówce medycznej,

– atrakcyjne wynagrodzenie,

– możliwość zatrudnienia w dogodnej formie (umowa o pracę, umowa cywilno- prawna)

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie cv na adres: zoz.kadry@zozmswlodz.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Proszę o zamieszczenie na cv poniższej treści:

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ul. Północna 42, 91–425 w Łodzi na czas rekrutacji -w celu:

przeprowadzenia naboru na stanowisko lekarza  w SP ZOZ MSWiA

oraz zapoznanie się z klauzulą:

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ul. Północna 42, 91–425 w Łodzi, oraz dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia konkursu oraz przez okres archiwizacji dokumentacji konkursowej wymaganej przepisami szczególnymi. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Kontakt

Oddział kliniczny

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP 726–00-04–820
KRS 0000023744
REGON 470805076

Szukaj