infolinia

SP ZOZ MSWiA w Łodzi, zatrudni osobę na stanowisko salowej w Magazynie Bielizny

SP ZOZ MSWiA w Łodzi, zatrudni w placówce szpitalnej w ramach umowy o pracę osobę na stanowisko salowej w Magazynie Bielizny

Jednym z podstawowych obowiązków jest przyjmowanie czystej  bielizny od firmy świadczącej usługi prania i wydawanie jej na oddziały oraz przyjmowanie z oddziałów bielizny brudnej.

Od kandydatów oczekujemy:
– umiejętności pracy w zespole,
– dokładności, odpowiedzialności i systematyczności.

Oferujemy:
– pracę w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu,
– pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, w ramach umowy o pracę.

Kontakt:
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: zoz.kadry@zozmswlodz.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Proszę o zamieszczenie na CV poniższej treści:

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi
ul. Północna 42, 91–425 w Łodzi na czas rekrutacji w celu:

przeprowadzenia naboru na stanowisko salowej   w Magazynie Bielizny w SP ZOZ MSWiA w Łodzi oraz zapoznanie się z klauzulą:

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi
ul. Północna 42, 91–425 w Łodzi, oraz dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie jest to sprzeczne
z przepisami szczególnymi a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia konkursu oraz przez okres archiwizacji dokumentacji konkursowej wymaganej przepisami szczególnymi. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 

 

 

Kontakt

Oddział kliniczny

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP 726–00-04–820
KRS 0000023744
REGON 470805076

Szukaj