infolinia

SP ZOZ MSWiA w Łodzi zatrudni Pielęgniarki/pielęgniarzy

SP ZOZ MSWiA w Łodzi zatrudni:

  1. Pielęgniarki/pielęgniarzy do realizowania świadczeń pielęgniarskich.

Wymagania:

  • kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych (Dz.U.2023,poz.1515)
  • umiejętność obsługi komputera
  • zaangażowanie i wysoka kultura osobista
  • możliwość wyboru miejsca pracy w Oddziałach lub Poradniach
  1. Oferujemy;
  • umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • stabilne warunki zatrudnienia w nowoczesnej placówce medycznej
  • atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie cv na adres: zoz.kadry@zozmswlodz.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Proszę o zamieszczenie na cv poniższej treści:

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ul. Północna 42, 91–425 w Łodzi na czas rekrutacji -w celu:

przeprowadzenia naboru na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  w SP ZOZ MSWiA

oraz zapoznanie się z klauzulą:

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ul. Północna 42, 91–425 w Łodzi, oraz dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia konkursu oraz przez okres archiwizacji dokumentacji konkursowej wymaganej przepisami szczególnymi. Administrator nie przekazuje

Kontakt

Oddział kliniczny

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP 726–00-04–820
KRS 0000023744
REGON 470805076

Szukaj