infolinia

SP ZOZ MSWiA w Łodzi zatrudni pracowników na stanowiskach Kierownika obszaru fizjoterapii.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi zatrudni:

  1. Kierownika obszaru fizjoterapii w placówce szpitalnej.

   

  Wymagania:

  • kandydat/kandydatka powinien/powinna legitymować się dyplomem ukończenia szkoły wyższej na poziomie magisterskim w wymaganym zakresie,
  • udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku
  • zaangażowanie i wysoka kultura osobista.
  • umiejętność podejmowania decyzji, inicjatywa oraz przedsiębiorczość.

   

  Zakres obowiązków:

  • określanie i wdrażanie kierunków rozwoju rehabilitacji w placówce,
  • określanie i tworzenie usług realizowanych w placówce, optymalizacja kosztów usług z zakresu fizjoterapii.
  • koordynację pracy zespołu fizjoterapeutów,
  • nadzór nad realizacją standardów pracy zespołu i poprawnością prowadzenia dokumentacji medycznej,
  • nadzór nad infrastrukturą w obszarze fizjoterapii.

   

   

  Oferujemy;

  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • stabilne warunki zatrudnienia w nowoczesnej placówce medycznej
  • atrakcyjne wynagrodzenie.

  Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie cv na adres: zoz.kadry@zozmswlodz.pl

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Proszę o zamieszczenie na cv poniższej treści:

  Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ul. Północna 42, 91–425 w Łodzi na czas rekrutacji -w celu:

  przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika fizjoterapii  w SP ZOZ MSWiA

  oraz zapoznanie się z klauzulą:

  Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ul. Północna 42, 91–425 w Łodzi, oraz dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia konkursu oraz przez okres archiwizacji dokumentacji konkursowej wymaganej przepisami szczególnymi. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Kontakt

Oddział kliniczny

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP 726–00-04–820
KRS 0000023744
REGON 470805076

Szukaj