Środa z Profilaktyką

A A+ A++

powrót 06/05/2021

Załącz­nik nr 1 — ulot­ka Higie­na Jamy Ust­nej Pro­fi­lak­ty­ka dla serca

Załącz­nik nr 2 — ulot­ka Pro­fi­lak­ty­ka cho­rób odkleszczowych

Załącz­nik nr 3 — ulot­ka Pro­fi­lak­ty­ka cukrzy­cy ciążowej

Załącz­nik nr 4 — ulot­ka Pro­fi­lak­ty­ka uza­leż­nień alkohol