Stanowisko MZ w sprawie możliwości przeprowadzenia badań na obecność wirusa SARS-COV‑2 m.in. studentów uczelni medycznych, słuchaczy szkół policealnych kształcących się w zawodach z branży opieki zdrowotnej kierowanych do podmiotów leczniczych celem odbycia praktyk/staży/zajęć klinicznych

A A+ A++

powrót 22/09/2020

1. Sta­no­wi­sko NFZ za MZ w spra­wie testów na obec­ność wiru­sa SARS COV 2 dot. stu­den­tów uczel­ni medycznych
2. Sta­no­wi­sko MZ w spra­wie testów na obec­ność wiru­sa SARS COV 2 dot. stu­den­tów uczel­ni medycznych