Diagnostyka Endoskopia

A A+ A++

 

 

Pracownia Endoskopii

Wyko­nu­je­my badania:

Gastro­sko­pię

Kolo­no­sko­pię

 

Ter­mi­ny badań uma­wia­ne telefonicznie

codzien­nie w godz. 10:00 – 12:00

pod nr tel. 42 634 14 47

 

Odbiór wyni­ków histo­pa­to­lo­gicz­nych (po 3 tygo­dniach od badania)

codzien­nie w godz. 08:00 – 12:00

 

Gastro­sko­pia

Kolo­no­sko­pia przy­go­to­wa­nie Citrafleet