Diagnostyka Punkt pobrań

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych

 

tel. 42 634 12 00

Punkt Pobrań czynny:

Pon, Śr, Czw, Pt – 07:30-15:00

Wt 07:30 – 18:00

 

INFORMACJA DLA PACJENTA

Zasady odbioru wyników badań laboratoryjnych:

Wyniki badań laboratoryjnych, stanowią dokumentację medyczną i postępowanie odbywa się zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

W związku z powyższym, wydawanie wyników badań laboratoryjnych możliwe jest jedynie
za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość lub na podstawie upoważnienia (w przypadku odbioru wyniku przez osobę trzecią – dotyczy Pacjentów kierowanych na badania przez lekarzy POZ oraz Pacjentów indywidualnych. Wyniki badań zleconych przez lekarzy Poradni Specjalistycznych są dołączane bezpośrednio do dokumentacji medycznej Pacjentów).

Czas oczekiwania na wyniki jest uzależniony od rodzaju wykonywanego badania. Pacjent w momencie pobierania materiału do badania informowany jest o przybliżonym czasie oczekiwania na wynik.

Możliwe jest przekazywanie telefoniczne wyników badań pacjentom ambulatoryjnym w przypadku:

  • Badań stałych – wskaźnika INR.
  • Wyników badań Pacjentów leczonych w ramach wizyt domowych.

Podanie wyniku badania przez telefon obwarowane jest spełnieniem poniższych zasad:

  • Pacjent musi zgłosić potrzebę przekazania wyniku przed rejestracją badania.
  • Przed podaniem wyniku badania przez telefon pacjent musi podać: imię i nazwisko, datę, nazwę badania oraz 10-cyfrowy kod, otrzymany przy rejestracji badania.

 

Pliki do pobrania

Wzór upoważnienia do odbioru wyników

Przygotowanie do badań laboratoryjnych