infolinia

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej

Zadania Oddziału

Skład oddziału

Galeria

Zadania oddziału

 • wykonywanie procedur w zakresie chirurgii ogólnej, a w szczególności:
  • operacje pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych
  • operacje przepuklin brzusznych
  • operacje jelita grubego i cienkiego (w tym nowotworów)
  • operacje proktologiczne (przetoki, ropnie okołoodbytnicze, szczeliny, guzki krwawnicze odbytu)
  • operacje tzw. „małej chirurgii”
 • diagnostyka nowotworowych i nienowotworowych chorób przewodu pokarmowego (gastro-, kolonoskopia)
 • konsultacje w zakresie chirurgii ogólnej dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych;
 • wykonywanie procedur leczniczych w zakresie chirurgii  onkologicznej, a w szczególności:
 • zabiegi chirurgii onkologicznej w zakresie leczenia nowotworów jamy brzusznej (żołądka, jelita cienkiego i grubego),  piersi, skóry, tkanek miękkich, twarzoczaszki;
 • diagnostyka nowotworów (biopsja mammotomiczna, biopsja cienkoigłowa, biopsja gruboigłowa); leczenie przerzutów do wątroby;
 • zabiegi odtwórcze i rekonstrukcyjne z udziałem technik chirurgii plastycznej po rozległych operacjach onkologicznych;
 • konsultacje w zakresie onkologii dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych;
 • współpraca z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie leczenia nowotworów (ginekologia, ortopedia, okulistyka, urologia, interna);
 • prowadzenie specjalizacji dla lekarzy w zakresie chirurgii onkologicznej;
 • organizowanie tzw. staży cząstkowych w zakresie chirurgii onkologicznej w ramach specjalizacji w zakresie innych dziedzin medycyny zabiegowej (np. urologii, ginekologii, ortopedii);
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie chirurgii onkologicznej w Zakładzie i poza nim; szkolenie rezydentów i stażystów;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej na temat profilaktyki i leczenia nowotworów, a także opieki nad pacjentami po leczeniu.    

Skład oddziału

W skład Oddziału wchodzą:  Oddział Chirurgii Onkologicznej i Pododdział Chirurgii Ogólnej

Nasi pacjenci mogą ponadto korzystać z pomocy zatrudnionego w Oddziale psychologa oraz otrzymać wsparcie duchowe kapelana szpitalnego.

Galeria

Oddział Chirurgii Onkologicznej​ z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej​

dr n. med. Marek Staniaszczyk

Ordynator 

Oddział kliniczny

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

Sekretariat

42 634 13 88

Dyżurka pielęgniarek

42 634 11 97

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Szukaj