Ogłoszenie o wynajmie lokali.

A A+ A++

powrót 18/06/2019

SP ZOZ MSWiA w Łodzi infor­mu­je, że wynaj­mie 3 loka­le usłu­go­wo – han­dlo­we o powierzchni:

  1. 25 m²
  2. 8 m²
  3. 6 m²

    Peł­na treść ogło­sze­nia w załącz­ni­ku.