infolinia

Zapytania ofertowe archiwum

Archiwum ogłoszeń o zapytaniach ofertowych w SP ZOZ MSWiA w Łodzi
2018


22/11/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usług prenumeraty prasy codziennej (papierowej i elektronicznej) na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2019. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania tutaj.

Zawiadomienie o wynikach do pobrania tutaj.


20/11/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usług kurierskich na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2019. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania tutaj.

Zawiadomienie o wynikach do pobrania tutaj.


26/10/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usług wyrabiania pieczęci na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2019. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania tutaj.

Zawiadomienie o wynikach do pobrania tutaj.


26/10/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usług ogłoszeń prasowych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2019. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania tutaj.

Zawiadomienie o wynikach do pobrania tutaj.


04/10/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym, prowadzonym w trybie art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Przedmiotem postępowania jest wykonywanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich i urządzeń pomocniczych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi –  wykaz testów w załączniku nr 2. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania tutaj.


2017

20/12/2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację wykonywanie usług w zakresie technik dentystycznych (ceramika dentystyczna, protetyka na implantach, aparaty ortodontyczne, protetyka standardowa) na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania tutaj.


20/11/2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług ogłoszeń prasowych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania tutaj.

08/12/2017

Zawiadomienie o wynikach do pobrania tutaj.


20/11/2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług kurierskich na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania tutaj.

08/12/2017

Zawiadomienie o wynikach do pobrania tutaj.


20/11/2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi prenumeraty prasy codziennej na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania tutaj.

08/12/2017

Zawiadomienie o wynikach do pobrania tutaj.


20/11/2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług wyrabiania pieczęci na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szczegóły w zapytaniu ofertowym do pobrania tutaj.

08/12/2017

Zawiadomienie o wynikach do pobrania tutaj.


Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj