infolinia

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi w 2021 (postępowania zakończone)

Kontakt:

Telefon: 42 634 12 70,
 e-mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

Link do platformy zakupowej eZamawiający

Link do platformy zakupowej OpenNexus

Plan zamówień 2022 (56,7 KB, ZIP)

Plan zamówień wersja 2 (60,5 KB, ZIP)

Plan zamówień wersja 3 (59,7 KB, ZIP)

Plan zamówień wersja 4 (58,7 KB, ZIP)

Plan zamówień wersja 5 (59,7 KB, ZIP)

Plan zamówień wersja 6 (59,9 KB, ZIP)

Plan zamówień wersja 7 (62 KB, ZIP)

Postępowania 2022 (zakończone):

Postępowania 2022 (zakończone):
25.01.2022r – ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe -Dostawa materiałów i produktów medycznych – nr sprawy 1/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


02.02.2022r – ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe -Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek – nr sprawy 2/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


02.03.2022r – ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe -Dostawa endoprotez stawu biodrowego – nr sprawy 3/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


02.03.2022r – ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe -Modernizacja Centralnej Rejestracji na poz. 0 w Budynku A w SP ZOZ MSWiA w Łodzi – nr sprawy 4/R/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


08.03.2022r – ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe -Dostawa leków (uzupełnienie) – nr sprawy 7/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


11.03.2022r – ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne -Dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej – nr sprawy 6/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


11.03.2022r – ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe -Dostawa igieł do biopsji i akcesoriów do strzykawki CT – nr sprawy 8/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


15.03.2022r – ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe -Dostawa leków z programów lekowych (uzupełnienie)  – nr sprawy 9/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


16.03.2022r – ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne -Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do przeprowadzania zabiegów z zakresu działalności Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki  – nr sprawy 5/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


30.03.2022r – ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne -Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – nr sprawy 11/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


30.03.2022r – ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe -Dostawa igieł do biopsji – dogrywka – nr sprawy 13/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


01.04.2022r – ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne -Dostawa  leków cytostatycznych oraz leków z programów lekowych  – nr sprawy 10/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


13.04.2022r – ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe -Dostawa wielorazowego sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii – nr sprawy 12/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


10.05.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Usługa ubezpieczenia SP ZOZ MSWiA w Łodzi – nr sprawy 14/U/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


20.05.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – dogrywka – nr sprawy 15/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


20.05.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi- nr sprawy 17/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


20.05.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Kompleksowa usługa prania wraz z transportem  nr sprawy 18/U/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


23.05.2022r – ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe -Modernizacja Izby Przyjęć na poz. -1 w Budynku A i Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych na poz. 0  w Budynku A w SP ZOZ MSWiA w Łodzi – nr sprawy 16/R/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


24.05.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Transport, odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych   nr sprawy 19/U/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


13.06.2022r – UNIEWAŻNIONE

Postępowanie krajowe -Nadzór autorski i usługa serwisowa systemów informatycznych ESKULAP i IMPULS- nr sprawy 21/U/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


17.06.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Zakup wraz z dostawą tomografu komputerowego dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi  nr sprawy 22/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


20.06.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Usługa żywienia pacjentów szpitala  i pensjonariuszy  ZOL w SP ZOZ MSWiA w Łodzi  nr sprawy 20/U/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


20.06.2022r – ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe -Dostawa aparatu USG dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Angiologii- nr sprawy 23/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


28.06.2022r – ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe -Nadzór autorski i usługa serwisowa systemów informatycznych ESKULAP i IMPULS- nr sprawy 24/U/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


08.07.2022r – ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe -Modernizacja poziomów instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji na poziomie piwnic i niskiego parteru w budynkach A i B, Polikliniki oraz w Budynku Wielofunkcyjnym – nr sprawy 27/R/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


11.07.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz preparatów do odżywiania wewnątrzjelitowego i pozajelitowego  –  nr sprawy 26/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


18.07.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Dostawa angiografu z funkcjami kardiologicznymi i chirurgii naczyniowej nr sprawy 28/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


25.07.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe – Dostawa endoprotez stawu kolanowego nr sprawy 31/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


27.07.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe – Dostawa oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz usługa audytu bezpieczeństwa systemów IT w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych  świadczeniodawców dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi , w 3 pakietach: dostarczenie i wdrożenie urządzenia firewall + szkolenie administratorów; dostarczenie oraz wdrożenie oprogramowania antywirusowego + szkolenie administratorów; audyt bezpieczeństwa nr sprawy 29/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


01.08.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Dostawa materiałów i akcesoriów medycznych wraz z dzierżawą aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji-  nr sprawy 30/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


03.08.2022r. – ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe – Dostawa endoprotez stawu kolanowego nr sprawy 3A/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


19.08.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe -Dostawa nowej infrastruktury sprzętowej, oprogramowania systemowego i bazy danych wykorzystywanych przez systemy ESKULAP i IMPULS EVO, rozbudowa systemu ESKULAP o moduł „Pulpit lekarski” oraz migracja systemów ESKULAP i IMPULS na nową infrastrukturę sprzętową nr sprawy 32/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


31.08.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe -Dostawa materiałów opatrunkowych i materiałów do sterylizacji nr sprawy 33/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej

13.09.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Dostawa endoprotez, implantów i dodatkowych wyrobów ortopedycznych  nr sprawy 34/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej

30.12.2022r. – ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Dostawa bielizny jednorazowego użytku   nr sprawy 50/D/22. Link do platformy zakupowej

23.12.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe – Dostawa leków z programów lekowych (uzupełnienie) – nr sprawy 49/D/22 – Link do platformy zakupowej


16.12.2022r. – ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Dostawa specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Pracowni  Elektrofizjologii   nr sprawy 43/D/22. Link do platformy zakupowej


09.12.2022r. – ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Dostawa stentgraftów aortalnych   nr sprawy 48/D/22. Link do platformy zakupowej


07.12.2022r. – ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku   nr sprawy 45/D/22. Link do platformy zakupowej

07.12.2022r. – ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych i operacji klasycznych   nr sprawy 46/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


14.09.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Kompleksowa usługa sprzątania w SP ZOZ MSWiA w Łodzi (2 pakiety)  nr sprawy 25/U/22. Link do platformy na której zamieszczone jest postępowanie – Link do platformy zakupowej


11.10.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe – Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi – nr sprawy 37/D/22 – Link do platformy zakupowej


20.10.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe – Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi do badań laboratoryjnych – nr sprawy 36/D/22 – Link do platformy zakupowej


26.10.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie unijne – Dostawa odczynników do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz z dostawą odczynników immunochemicznych do analizatora miniVidas  –  nr sprawy 38/D/22. Link do platformy na której zamieszczone jest
postępowanie – Link do platformy zakupowej


28.10.2022r. ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe – Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora – nr sprawy 39/D/22 – Link do platformy zakupowej


08.11.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe – Dostawa implantów, dodatkowych wyrobów ortopedycznych – dogrywka – nr sprawy 40/D/22 – Link do platformy zakupowej


09.11.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe – Dostawa łóżek szpitalnych elektrycznych i ortopedycznych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi nr sprawy 41/D/22 – Link do platformy zakupowej


17.11.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe – Dostawa leków (dogrywka) nr sprawy 42/D/22 – Link do platformy zakupowej


30.11.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe – Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych/kalibracji/legalizacji/wzorcowania/walidacji sprzętu medycznego nr sprawy 44/U/22 – Link do platformy zakupowej


05.12.2022r. -ZAKOŃCZONE

Postępowanie krajowe – Dostawa endoprotez, implantów i dodatkowych wyrobów ortopedycznych – dogrywka nr sprawy 47/D/22 – Link do platformy zakupowe
Archiwum:

Archiwum 2020
Archiwum 2019
Archiwum 2018
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj