ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SP ZOZ MSW w Łodzi

Zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zamieszczamy
ogłoszenia o aktualnieprzeprowadzanych procedurach przetargowych.

 

======================================================= 
52/U/15
Postępowanie przetargowe poniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Zamówienie jest współfinansowanie ze Środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013
(Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie IV.2 E - usługi publiczne).

Projekt:
„Zwiększenie efektywności zarządzania, poprawa dostępności usług
oraz wzrost jakości opieki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wspieranie procesów
gromadzenia, przepływu i ochrony informacji”.
Tytuł zamówienia:
Dostawa i instalacja centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem oraz łącza internetowego szerokopasmowego do operatora dla połączeń głosowych, video i transmisji danych.
(314584 - 2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
Modyfikacje
Modyfikacje 2
Modyfikacje 3
Zmiana Terminu
Zmiana Terminu 2
Modyfikacje 4
Modyfikacje 5
Modyfikacje 6
20-11-2015
24-11-2015 
24-11-2015 
27-11-2015 
26-11-2015 
27-11-2015 
30-11-2015 
01-12-2015
01-12-2015
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1
Pytania i Odpowiedzi 2
Pytania i Odpowiedzi 3
24-11-2015 
24-11-2015 
30-11-2015
Wynik postępowania:
Wyniki 04-12-2015  

--------------------------------------------------------------------------------------
 
Postępowanie przetargowe powyżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
 
Tytuł zamówienia:
Na dostawę leków cytostatycznych
(394186-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
Modyfikacja 1
13-11-2015
07-12-2015 
Wyjaśnienia:
Odpowiedzi 1
Odpowiedzi 2
Odpowiedzi 3
07-12-2015 
07-12-2015 
11-12-2015
Wynik postępowania:
Wyniki
Unieważnienie
Wyniki 2
04-01-2016 
13-01-2016 
14-01-2016

--------------------------------------------------------------------------------------
 
Postępowanie przetargowe ponniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na Dostawę sprzętu jednorazowego użytku i płynów infuzyjnych dla potrzeb Pracowni leku cytostatycznego
(353636 - 2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 28-12-2015 
Wyjaśnienia:
 Odpowiedzi 1
 Odpowiedzi 2
30-12-2015 
31-12-2015  
Wynik postępowania:
 Wyniki 2016-01-12

--------------------------------------------------------------------------------------
 
Postępowanie przetargowe ponniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostawę środków dezynfekcyjnych i rękawiczek
(353506 - 2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 28-12-2015 
Wyjaśnienia:
Odpowiedzi 1 04-01-2016 
Wynik postępowania:
 Wyniki 2016-01-12

--------------------------------------------------------------------------------------
 
Postępowanie przetargowe ponniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na Dostawę sprzętu jednorazowego użytku, ubrań ochronnych i płynów infuzyjnych dla potrzeb Pracowni leku cytostatycznego
(332764 - 2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
Modyfikacje 1
07-12-2015 
10-12-2015 
Wyjaśnienia:
 Odpowiedzi 1
Odpowiedzi  2
10-12-2015 
14-12-2015
Wynik postępowania:
 Wyniki 22-12-2015 

--------------------------------------------------------------------------------------
 
Postępowanie przetargowe powyżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostawę stentgraftów
(2015/S 230-417694)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
Modyfikacja 1
27-11-2015 
09-12-2015 
Wyjaśnienia:
Odpowiedzi 1 21-12-2015  
Wynik postępowania:
 Wyniki 13-01-2016

------------------------------------------------------------------------------------
 
Postępowanie przetargowe poniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostawe sprzętu jednorazowego
(338136 - 2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 10-12-2015  
Wyjaśnienia:
Odpowiedzi 15-12-2015 
Wynik postępowania:
 Wyniki 30-12-2015 

------------------------------------------------------------------------------------
 
Postępowanie przetargowe powyżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na usługę sprzątania wraz z transportem wewnętrznym
(394186-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Zmiana
09-11-2015
23-11-2015 
24-11-2015 
26-11-2015
Wyjaśnienia:
Odwołanie
Odpowiedz 1
Odpowiedzi 2
19-11-2015
23-11-2015 
24-11-2015
Wynik postępowania:
Wyniki
Sprostowanie
13-01-2016 
20-01-2016

____________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na usługę wywozu i utylizacji odpadów
(286824-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
27-10-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 - 2
30-10-2015
Wynik postępowania:
Wyniki
05-11-2015 

------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe powyżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na odczynników do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów.
(320556-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
14-09-2015 
Wyjaśnienia:
 Pytania i Odpowiedzi 1
01-10-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki
04-11-2015 

------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013
(Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie IV.2 E - usługi publiczne).

Projekt:
„Zwiększenie efektywności zarządzania, poprawa dostępności usług
oraz wzrost jakości opieki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wspieranie procesów
gromadzenia, przepływu i ochrony informacji”.
Tytuł zamówienia:
Na dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z rozbudową sieci komputerowej LAN
(273282-2015 / 280244-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
14-10-2015 
Zmiana 1
21-10-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i odpowiedzi 1 - 2
19-10-2015
Wynik postępowania:
Wyniki
26-10-2015 
Wyniki  unieważnienie
02-11-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe powyżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostawę rękawiczek
(254382-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
(28-30)-09-2015 
Zmiana 1
02-10-2015 
Wyjaśnienia:
 Pytania i Opdowiedzi 1
01-10-2015
Pytania i Opdowiedzi 2 02-10-2015
Pytania i Opdowiedzi 3 02-10-2015 
Pytania i Opdowiedzi 4 - 6 05-10-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 20-10-2015 
Wyniki unieważnienie 26-10-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na Dostawę leków dla potrzeb całego szpitala
(259166-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
01-10-2015 
Wyjaśnienia:
 

Wynik postępowania:
Wyniki
19-10-2015 

------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe powyżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na usługę żywienia pacjentów polegające na zapewnieniu codziennej produkcji, dostawy posiłków oraz wydawania ich pacjentom szpitala 7 dni w tygodniu
(252280-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
25-09-2015 
Wyjaśnienia:
 

Wynik postępowania:
Wyniki
15-10-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe powyżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na usługę prania
(248928-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
23-09-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1
28-09-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki
13-10-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na usługę sprzątania wraz z transportem wewnętrznym
(222714-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
28-08-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1
04-09-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki
25-09-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej

Tytuł zamówienia:
Na dostawę materiałów opatrunkowych
(221156-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
27-08-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1
01-09-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki
14-09-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe powyżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki
(2015-OJS127-232392-pl-1)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
06-07-2015 
Zmiana 1 10-07-2015 
Zmiana 2 23-07-2015 
Zmiana 3 29-07-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 21-07-2015
Pytania i Odpowiedzi 2 23-07-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 19-08-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe powyżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostawę leków dla potrzeb całego szpitala
(2015-OJS114-206466-pl-1)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
16-06-2015 
Zmiana 1
09-07-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 - 16
07-07-2015 
Pytania i Odpowiedzi 14, 17-18 08-07-2015
Wynik postępowania:
Wyniki 07-08-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013
(Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie IV.2 E - usługi publiczne).

Projekt:
„Zwiększenie efektywności zarządzania, poprawa dostępności usług
oraz wzrost jakości opieki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wspieranie procesów
gromadzenia, przepływu i ochrony informacji”.
Tytuł zamówienia:
Na dostawę systemu informatycznego eWyniki oraz serwera wraz z instalacją i wdrożeniem
(170356-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
08-07-2015 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki
05-08-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostawę i montaż mebli
(182462-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
20-07-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1
23-07-2015
Wynik postępowania:
Wyniki 29-07-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi do badań wraz z dzierżawą czytnika do OB
(167184-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
06-07-2015 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki
27-07-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych
(165476-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
03-07-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 01 - 06
10-07-2015
Pytania i Odpowiedzi 07 13-07-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 24-07-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na usługę ochrony szpitala
(163308-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
02-07-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1
07-07-2015 
Pytania i Odpowiedzi 2 08-07-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 17-07-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostawę sprzętu do zabiegów specjalistycznych
(158106-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
29-06-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1
02-07-2015
Pytania i Odpowiedzi 2 03-07-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 10-07-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 5.186.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na roboty budowlane polegające na przebudowie rozdzielni ŚN-15 kV i NN-o,4 kV w SPZOZ MSW w Łodzi
(143706-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
15-06-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1
19-06-2015
Pytania i Odpowiedzi 2
24-06-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki
03-07-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe powyżej 134 000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na usługę  kompleksowego ubezpieczenia 
(2015-OJS094-170471-pl)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
18-05-2015
Zmiana 1 15-06-2015 
Zmiana 2 18-06-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 12-06-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 24-06-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
na dostawę materiałów szewnych
(75445-2015; 130974-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
25-05-2015
Zmiana 1
01-06-2015  
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 01-06-2015
Pytania i Odpowiedzi 2 03-06-2015  
Wynik postępowania:
Wyniki 22-06-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostawę odczynników do badań mikrobiologicznych oraz barwników
(127322-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
28-05-2015  
Zmiana 1
03-06-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Opdowiedzi 1
03-06-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki
18-06-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów medycznych
(119348-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
20-05-2015 
Zmiana 1 26-05-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 - 3
25-05-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 03-06-2015  

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na usługę nadzór autorski oraz usługi serwisowe systemu informatycznego ESKULAP
(119348-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
20-05-2015 
Zmiana 1
25-05-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 25-05-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 03-06-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013
(Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie IV.2 E - usługi publiczne).

Projekt:
„Zwiększenie efektywności zarządzania, poprawa dostępności usług
oraz wzrost jakości opieki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wspieranie procesów
gromadzenia, przepływu i ochrony informacji”.
Tytuł zamówienia: Na dostawę systemu informatycznego: Elektroniczny obieg dokumentów wraz z instalacją i wdrożeniem.
(113462-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 14-05-2015 
Zmiana 1 20-05-2015 
Zmiana 2 21-05-2015 
Zmiana 3 22-05-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania o Odpowiedzi 1
21-05-2015 
Pytania o Odpowiedzi 2 22-05-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 01-06-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostawę preparatów odżywiania dojelitowego
i pozajelitowego
(105114-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
06-05-2015 
Zmiana 1
11-05-2015 
Zmiana 2
12-05-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i odpowiedzi 1 - 2
11-05-2015 
Pytania i odpowiedzi 3 - 4
12-05-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki
20-05-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------
Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych
(105012-2015; 110518-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
06-05-2015 
Zmiana 1
12-05-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 12-05-2015 
Pytania i Odpowiedzi 2 14-05-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 28-05-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe powyżej 5 186 000,00 zł dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia: Na wykonanie V etapu prac polegających na: przebudowie w celu dostosowania Oddziałów szpitalnych mieszczących  się na 4 piętrze budynku B do przepisów określonych w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r., wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych,  łącznie z wymianą wszystkich pionów elektrycznych, wod-kan, instalacji wewnętrznych wody lodowej, instalacji wewnętrznych ciepła technologicznego, instalacji wentylacyjnych z centralą na dachu ,instalacji gazów medycznych, wraz z wymianą wszystkich pionów elektrycznych oraz prace budowlane klatki schodowej 1B, klatki schodowej 1A , korytarz na poziomie niskiego parteru budynku B:
w ramach zadania p.n. „Przebudowa oraz remont budynków „B” i części budynku „A” Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z instalacjami wewnętrznymi wraz z przebudową i remontem zewnętrznych instalacji: energetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej, wentylacji i związanych z nimi urządzeń oraz przebudowa i budowa kanalizacji teletechnicznej”.

(2015-OJS057-098450-pl)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
około 200 mb w razie problemów prosimy o kontak
23-03-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 - 2 16-04-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 27-05-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013
(Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie IV.2 E - usługi publiczne).

Projekt:
„Zwiększenie efektywności zarządzania, poprawa dostępności usług
oraz wzrost jakości opieki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wspieranie procesów
gromadzenia, przepływu i ochrony informacji”.
Tytuł zamówienia: Na dostawę systemów informatycznych: eWyniki, elektronicznej obsługi kolejek, serwerów i wyposażenia wraz z instalacją i wdrożeniem
(98016-2015; 104558-2015; 109368-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 28-04-2015 
Przesunięcie terminu 06-05-2015 
Zmiana 2 08-05-2015 
Zmiana 3 11-05-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 07-05-2015 
Pytania i Odpowiedzi 2 07-05-2015 
Pytania i Odpowiedzi 3 08-05-2015 
Pytania i Odpowiedzi 4 - 5 11-05-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 22-05-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostawę implantów oraz śrub, płytek, gwoździ dla potrzeb ortopedii
(105012-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
06-05-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 08-05-2015 
Pytania i Odpowiedzi 2 12-05-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 18-05-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 ,00 zł dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów
(92402-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
22-04-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 30-04-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 14-05-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe powyżej 134 000 ,00 zł dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostaw materiałów i akcesoriów medycznych wraz
z dzierżawą aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
(2015-OJS062-107854-pl)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
30-03-2015 
Zmiana 1 17-04-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1
17-04-2015 
Pytania i Odpowiedzi 2
21-04-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki
08-05-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych / kalibracji / legalizacji / wzorcowania / walidacji sprzętu medycznego
(57240-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 16-03-2015 
Zmiana 1 23-03-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 23-03-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 15-04-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013
(Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie IV.2 E - usługi publiczne).

Projekt:
„Zwiększenie efektywności zarządzania, poprawa dostępności usług
oraz wzrost jakości opieki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wspieranie procesów
gromadzenia, przepływu i ochrony informacji”.
Tytuł zamówienia: Na dostawę  drukarek oraz rzutnika
(53900-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 11-03-2015 
Zmiana 1 17-03-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 17-03-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 13-04-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę bielizny jednorazowego użytku
(56226-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 13-03-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 19-03-2015 
Pytania i Odpowiedzi 2 20-03-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 09-04-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 ,00 zł dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Tytuł zamówienia:
Na dostawę płynów infuzyjnych, wiskoelastcznych oraz płynów do hemodializy
(84156-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
14-04-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 01 - 05
20-04-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki
05-05-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę ambulansu sanitarnego typu A1 do transportu pacjentów
(53900-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 11-03-2015 
Zmiania 1 - przesunięcie terminu 18-03-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 - 2 19-03-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 03-04-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na nadzór autorski oraz usługi serwisowe systemu informatycznego info-medica
(63112-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 21-03-2015 
Zmiana 1 26-03-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 26-03-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 31-03-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę implantów - zestawów do rekonstrukcji barku, kolana, stopy ; systemu koncentracji komórek macierzystych, systemów do leczenia ubytków kostnych
(56272-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 13-03-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 18-03-2015 
Pytania i Odpowiedzi 2 - 3 21-03-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 30-03-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę igieł do biopsji
(48630-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 05-03-2015 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 19-03-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

 Postępowanie przetargowe powyżej 30 000 Euro poniżej
Tytuł zamówienia: Na obsługę serwisową w zakresie przeglądów technicznych oraz napraw bieżących aparatury medycznej dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 22-10-2014 
Wyjaśnienia:

 
Wynik postępowania:
Wyniki 12-03-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 5 186 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na wykonanie prac polegających na przebudowie (modernizacji) technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego
(27402-2015)
(32438-2015)
(36424-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 06-02-2015 
Zmiana 1 13-02-2015 
Zmiana 2 18-02-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 - 4 18-02-2015 
Pytania i Odpowiedzi 5 24-02-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 06-03-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę elementów wymiennych do strzykawki CT Expres
(27512-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 06-02-2015 
Wyjaśnienia:

Wynik postępowania:
Wyniki 20-02-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę opakowań do sterylizacji oraz testów kontrolnych
(15644-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 22-01-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i  Odpowiedzi 1 26-01-2015 
Pytania i  Odpowiedzi 2 - 3 27-01-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 17-02-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe powyżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów
(2014/S 237-416679)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 09-12-2014 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 23-12-2014 
Pytania i Odpowiedzi 2 30-12-2014 
Wynik postępowania:
Wyniki 12-02-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe powyżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013
(Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie IV.2 E - usługi publiczne).

Projekt:
„Zwiększenie efektywności zarządzania, poprawa dostępności usług
oraz wzrost jakości opieki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wspieranie procesów
gromadzenia, przepływu i ochrony informacji”.
Tytuł zamówienia: Na dostawę SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
(431454-2014)
(139-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 19-12-2014 
Zmiana 1 30-12-2014 
Zmiana 1.1 Ogłoszenia 02-01-2015 
Zmiana 2 12-01-2015 
Zmiana 3 14-01-2015 
Zmiana 4 20-01-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 30-12-2014
Pytania i Odpowiedzi 2 - 3 12-01-2015 
Pytania i Odpowiedzi 4 14-01-2015 
Pytania i Odpowiedzi 5 16-01-2015 
Pytania i Odpowiedzi 6 20-01-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 13-02-2015 
Wyniki unieważnienie 18-02-2015 
Wyniki 2 26-02-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę środków kontrastowych na potrzeby Tomografii Komputuretowej (TK)
(18174-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 26-01-2015 
Wyjaśnienia:

Wynik postępowania:
Wyniki 11-02-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------
[Strona główna]