Przetargi-2016

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi 2016r.

 


Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę sprzętu jednorazowego  użytku.
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 28.12.2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 30.12.2016
Odpowiedzi 2 03.01.2017
Odpowiedzi 3 04.01.2017
Informacja z otwarcia 10.01.2017
Wynik postępowania: Wyniki 18.01.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
dostawa sprzętu jednorazowego użytku, płynów infuzyjnych i ubrań ochronnych dla potrzeb Pracowni cytostatycznej
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 20.12.2016
Zmiana ogłoszenia 23.12.2016
Zmiana terminu 23.12.2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 23.12.2016
Zmiana wymagań 23.12.2016
Zmiana zał nr 1 27.12.2016
Odpowiedzi 2 27.12.2016
Informacja z otwarcia 30.12.2016
Wynik postępowania:  Wyniki 30.01.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych / kalibracji/ legalizacji / wzorcowania / walidacji sprzętu medycznego
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 28.11.2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 30.11.2016
Zmiana terminu 02.12.2016
Odpowiedzi 1 05.12.2016
Informacja z otwarcia 09.12.2016
Wynik postępowania: Wyniki 02.01.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: Dostawa sprzętu do zabiegów na naczyniach obwodowych
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 16.11.2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 18.11.2016
Odpowiedzi 2 22.11.2016
Odpowiedzi 3 22.11.2016
Informacja z otwarcia ofert 25.11.2016
Wynik postępowania: Wyniki 08.12.2016

Postępowanie przetargowe powyżej  135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: Na dostawę stentgraftów
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 14.11.2016
Wyjaśnienia: Zmiana terminu 17.11.2016
Modyfikacja 28.11.2016
Odpowiedzi 1 01.12.2016
Informacja z otwarcia ofert 21.12.2016
Wynik postępowania: Wyniki 10.01.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę sprzętu wielorazowego użytku.
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 26.10.2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 07.11.2016
  Informacja z otwarcia ofert 09.11.2016
Wynik postępowania: Wyniki 28.11.2016

Postępowanie przetargowe powyżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa leków cytostatycznych
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 26.10.2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 14.11.2016
  Formularz cenowy nowy 14.11.2016
  Odpowiedzi 2 15.11.2016
  Odpowiedzi 3 18.11.2016
  Informacja z otwarcia 29.11.2016
Wynik postępowania: Wyniki  30.12.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: Wywóz i utylizacja odpadów medycznych
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 20.10.2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 21.10.2016
SIWZ modyfikacja 21.10.2016
Informacja z otwarcia ofert 28.10.2016
Wynik postępowania: Wyniki 02.11.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę rękawiczek
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 03.10.2016
Zmiana ogłoszenia 10.10.2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 07.10.2016
Odpowiedzi 2 10.10.2016
Odpowiedzi 3 10.10.2016
Informacja z otwarcia ofert 12.10.2016
Wynik postępowania: Wyniki 28.10.2016

Postępowanie przetargowe powyżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 30.09.2016
Modyfikacja wadium 10.10.2016
załącznik nr2 modyfikacja 10.10.2016
omyłka w numeracji pakietów do wadium!  
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 06.10.2016
Odpowiedzi 2 07.10.2016
Odpowiedzi 3 10.10.2016
Odpowiedzi 4 12.10.2016
Odpowiedzi 5 18.10.2016
Odpowiedzi 6 19.10.2016
Informacja z otwarcia 07.11.2016
Wynik postępowania: Pobierz 05.12.12.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135 000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:

Dostawa płytek, gwoździ, śrub dla potrzeb ortopedii

Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 20.09.2016
Wyjaśnienia: Informacja z otwarcia ofert 29.09.2016
Wynik postępowania: Wyniki 05.10.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135 000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:

Dostawa wieży laparoskopowej FullHD

Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 09.09.2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 15.09.2016
Odpowiedzi 2 16.09.2016
Informacja z otwarcia ofert 20.09.2016
Wynik postępowania: Wyniki 04.10.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135 000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:

Dostawa systemu monitorowania wraz z centralą złożonego z monitorów stacjonarnych, przenośnych i transportowych

Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 29.08.2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 02.09.2016
Informacja z otwarcia ofert 07.09.2016
Wynik postępowania: Wyniki 15.09.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 5.225.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:

Wykonanie prac budowlanych polegających na: dostosowaniu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku Polikliniki SP ZOZ MSWiA w Łodzi przy ul. Północnej 42 do przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r;poz.739)

Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 19.08.2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 25.08.2016
Odpowiedzi 29.08.2016
Odpowiedzi 29.08.2016
Odpowiedzi 01.09.2016
Informacja z otwarcia ofert 05.09.2016
Wynik postępowania: Wyniki 14.09.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa Diatermii z przystawką argonową
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 27-07-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 03-08-2016
Odpowiedzi 2 05-08-2016
Wynik postępowania: Wyniki 19-08-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa leków
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 22-07-2016
Załącznik nr 4 26-07-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 26-07-2016
Odpowiedzi 2 27-07-2016
Wynik postępowania: Wyniki 10-08-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa Zestawu do litotrypsji laserowej
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 22-07-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 03-08-2016
Odpowiedzi 2 03-08-2016
Wynik postępowania: Wyniki 17-08-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa Aparatów USG
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 18-07-2016
Przesunięcie terminu 22-07-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 21-07-2016
Modyfikacja 22-07-2016
Odpowiedzi 2 26-07-2016
Odpowiedzi 3 27-07-2016
Wynik postępowania: Wyniki 08-08-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Usługa żywienia pacjentów
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 07-07-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 22-08-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa lasera okulistycznego YAG
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 27.06.2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 05-07-2016
Odpowiedzi 2 05-07-2016
Wynik postępowania: Wyniki 15-07-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi do badań wraz z dzierżawą czytnika do OB
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 22.06.2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 27.06.2016
Odpowiedzi 2 28.06.2016
Wynik postępowania: Wyniki 15.07.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa stołu operacyjnego oraz aparatów do znieczulenia
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 21-06-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 28-06-2016
Odpowiedzi 2 29-06-2016
Odpowiedzi 3 30-06-2016
Wynik postępowania: Wyniki 12-07-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa materiałów opatrunkowych
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 16.06.2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 23.06.2016
Modyfikacja 23.06.2016
Wynik postępowania: Wyniki 08.06.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa sprzętu do zabiegów specjalistycznych
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 30.05.2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 02.06.2016
Odpowiedzi 2 06.06.2016
Wynik postępowania: Wyniki 16.06.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Usługa ochrony szpitala
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 24.05.2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 30.05.2016
Wynik postępowania: Wyniki 21.06.2016

Postępowanie przetargowe powyżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 19-05-2016
Modyfikacja 20-06-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 08-09-2016
Odpowiedzi 2 14-06-2016
Wynik postępowania: Wyniki 18-08-2016

Postępowanie przetargowe powyżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawy leków
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 17-05-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 20-05-2016
Wynik postępowania: Wyniki 02-06-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na nadzór autorski oraz usługi serwisowe systemu informatycznego Eskulap
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 13-05-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 01-06-2016

Postępowanie przetargowe powyżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na ubezpieczenie szpitala
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 12-05-2016
Modyfikacja SIWZ 16-06-2016
Modyfikacja opisu 1 16-06-2016
Modyfikacja opisu 1a 16-06-2016
Modyfikacja opisu 1b 16-06-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 03-06-2016
Załącznik do odpowiedzi 03-06-2016
Sprostowanie odpowiedzi 09-06-2016
Wynik postępowania: Wyniki 20-06-2016

Postępowanie przetargowe powyżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę leków
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 04-05-2016
Modyfikacja 1 01-06-2016
Modyfikacja 2 01-06-2016
Modyfikacja 3 01-06-2016
Modyfikacja 4 07-06-2016
Modyfikacja 5 08-06-2016
Modyfikacja 6 08-06-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 30-05-2016
Modyfikacja odpowiedzi 7 01-06-2016
Odpowiedzi 2 01-06-2016
Odpowiedzi 3 08-06-2016
Wynik postępowania: Wyniki 25-07-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawy leków
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 28-04-2016
Modyfikacja 1 29-04-2016
Modyfikacja 2 06-05-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 10-05-2016
Odpowiedzi 2 10-05-2016
Wynik postępowania: Wyniki 23-05-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawy soczewek okulistycznych wewnątrz gałkowych oraz materiałów medycznych
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 26-04-2016
Modyfikacja 1 09-05-2016
Wyjaśnienia: Zmiana terminu 05-05-2016
Odpowiedzi 1 09-05-2016
Odpowiedzi 1 09-05-2016
Wynik postępowania: Wyniki 30-05-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę materiałów szewnych
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 21-04-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 28-04-2016
Odpowiedzi 2 29-04-2016
Odpowiedzi 3 29-04-2016
Wynik postępowania: Wyniki 19-05-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 21-04-2016
Modyfikacja 1 27-04-2016
Modyfikacja 2 27-04-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 17-05-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na nadzór autorski oraz usługi serwisowe systemu informatycznego INFO-MEDICA
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 01-04-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 08-04-2016
Wynik postępowania: Wyniki 13-04-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawy preparatów do żywienia pozajelitowego i do jelitowego dla potrzeb całego szpitala
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 29-03-2016
Załącznik nr 4 po modyfikacji 29-03-2016
Załącznik nr 4 po modyfikacji 2 08-04-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 05-04-2016
Sprostowanie do odpowiedzi 1 08-04-2016
Odpowiedzi 2 08-04-2016
Odpowiedzi 3 08-04-2016
Wynik postępowania: Wyniki 06-05-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę bielizny jednorazowego użytku
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 29-03-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 01-04-2016
Wynik postępowania: Wyniki 12-04-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę płynów infuzyjnych, płynów wiskoelastycznych i płynów do hemodializy
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 24-03-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 30.03.2016
Odpowiedzi 2 30.03.2016
Odpowiedzi 3 30.03.2016
Odpowiedzi 4 31.03.2016
Odpowiedzi 5 31.03.2016
Sprostowanie do Odpowiedzi 3 04.04.2016
Wynik postępowania: Wyniki 21-04-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę igieł do biopsji
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 23-03-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 05-04-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na usługę nadzoru autorskiego oraz usługi serwisowej systemu informatycznego Info-medica
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 10-03-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Unieważnienie 10-03-2016

Postępowanie przetargowe powyżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 23-02-2016
Modyfikacja 1 01-03-2016
Modyfikacja 2 03-03-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 02-03-2016
Odpowiedzi 2 15-03-2016
Odpowiedzi 3 18-03-2016
Wynik postępowania: Wyniki 07-04-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia: Na dostawę gazów medycznych
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 26-01-2016
Modyfikacja 1 04-02-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 01-02-2016
Wynik postępowania: Wyniki 12-02-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 25-01-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 27-01-2016
Odpowiedzi 2 29-01-2016
Odpowiedzi 3 01-02-2016
Wynik postępowania: Wyniki 02-03-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę leków
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 22-01-2016
Modyfikacja 1 29-01-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 29-01-2016
Wynik postępowania: Wyniki 19-02-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę sprzętu jednorazowego użytku
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 22-01-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 27-01-2016
Odpowiedzi 2 01-02-2016
Odpowiedzi 3 01-02-2016
Wynik postępowania: Wyniki 16-02-2016

Postępowanie przetargowe powyżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na usługę prania
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 14-01-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 26-01-2016
Odpowiedzi 2 05-02-2016
Wynik postępowania: Wyniki 10-03-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę opakowań do sterylizacji oraz testów kontrolnych.
Ogłoszenie, SIWZ: Pobierz 20-01-2016
Wyjaśnienia: Odpowiedzi 1 25-01-2016
Wynik postępowania: Wyniki 10-02-2016