ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SP ZOZ MSW w Łodzi

Zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zamieszczamy
ogłoszenia o aktualnieprzeprowadzanych procedurach przetargowych.

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe powyzej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stołem pływającym blatem
(2014-OJS243-427792-pl)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 17-12-2014 
Zmiana 1 09-01-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 - 2 08-01-2015
Pytania i Odpowiedzi 3 - 5 09-01-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 27-01-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe powyżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę stengraftów
(2014-OJS222-391973-pl)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 18-11-2014 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 - 2 02-12-2014 
Pytania i Odpowiedzi 3 09-12-2014 
Wynik postępowania:
Wyniki 16-01-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę materiałów jednorazowych do operacji zaćmy
(423910-2014)
(3126-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 31-12-2014 
Zmiana 1 07-01-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 07-01-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 14-01-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji, legalizacji, wzorcowania, walidacji sprzętu medycznego
(399116-2014)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 04-12-2014 
Zmiana 1 12-12-2014 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 09-12-2014 
Pytania i Odpowiedzi 2 - 3 11-12-2014 
Pytania i Odpowiedzi 4 12-12-2014 
Wynik postępowania:
Wyniki 14-01-2015 
Wyniki sprostowanie
15-01-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę mebli dla otolaryngologii
(412736-2014)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 17-12-2014 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 19-12-2014
Wynik postępowania:
Wyniki 09-01-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe powyżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę leków Cytostatycznych
(2014-OJS217-383474-pl)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 12-11-2014 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 - 3 26-11-2014 
Pytania i Odpowiedzi 4 - 5 01-12-2014 
Pytania i Odpowiedzi 6 05-12-2014 
Pytania i Odpowiedzi 7 10-12-2014 
Wynik postępowania:
Wyniki 31-12-2014 
Wyniki 2 ponowny wybór 08-01-2015 
Wyniki 3 Sprostowanie 09-01-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę sprzętu jednorazowego użytku
(408146 - 2014)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 09-12-2014 
Zmiana 1 18-12-2014 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 18-12-2014 
Wynik postępowania:
Wyniki 08-01-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, ubrań ochronnych i płynów infuzyjnych dla potrzeb Pracowni leku cytostatycznego
(394886-2014)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 02-12-2014 
Wyjaśnienia:
Pytania i odpowiedzi 1 - 4 09-12-2014 
Wynik postępowania:
Wyniki 05-01-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę protez naczyniowych
(382056-2014)
Ogłoszenie, SIWZ: