ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SP ZOZ MSW w Łodzi
---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe powyżej 134 000 Euro   poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę leków do pracowni leku cytostatycznego  dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 24-12-2013 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 09-01-2014
Pytania i Odpowiedzi 2 13-01-2014 
Pytania i Odpowiedzi 3 16-01-2014 
Pytania i Odpowiedzi 4 17-01-2014 
Wynik postępowania:
Wyniki 11-02-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe poniżej 130 000 Euro   poniżej
Tytuł zamówienia: Na świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzetu medycznego dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 23-12-2013 
Zmiana 1 07-01-2014 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 08-01-2014
Wynik postępowania:
Wyniki 28-01-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe poniżej 130 000 Euro   poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę środków dezynfekcyjnych, opatrunków, rękawiczek dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 19-12-2013 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 30-12-2013 
Wynik postępowania:
Wyniki 16-01-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe powyżej 130 000 Euro   poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę stentgraftów dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 19-11-2013
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 26-11-2013
Pytania i Odpowiedzi 2 02-12-2013 
Wynik postępowania:
Wyniki 13-01-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe powyżej 130 000 Euro   poniżej
Tytuł zamówienia: Na wykonanie prac budowlanych na Oddziale Ortopedii, Kardiologii Interwencyjnej, Okulistyki, klatce schodowej AB na niskim parterze, 3 i 4 piętrze oraz modernizacji niskiego parteru budynku A łącznie z pracami instalacyjnymi. dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 26-11-2013 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 28-11-2013 
Pytania i Odpowiedzi 2 04-12-2013 
Pytania i Odpowiedzi 3 12-12-2013 
Pytania i Odpowiedzi 4 16-12-2013 
Wynik postępowania:
Wyniki 13-01-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe poniżej 130 000 Euro   poniżej
Tytuł zamówienia: Na wywóz i utylizację odpadów medycznych dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 20-12-2013 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 23-12-2013 
Wynik postępowania:
Wyniki 10-01-2014

---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe pojniżej 130 000 Euro   poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę sprzętu jednorazowego uzytku, opatrunków, rękawiczek dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 13-12-2013 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 18-12-2013 
Pytania i Odpowiedzi 2 19-12-2013 
Wynik postępowania:
Wyniki 08-01-2014
Sprostowanie 10-01-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe poniżej 130 000 Euro   poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę leków, ubrań ochronnych, sprzetu i płynów do produkcji leku cytostatycznego dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 12-11-2013
Zmiana 1 18-11-2013 
Zmiana 2 27-11-2013 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 18-11-2013 
Pytania i Odpowiedzi 2 22-11-2013 
Pytania i Odpowiedzi 3 25-11-2013 
Pytania i Odpowiedzi 4 26-11-2013 
Pytania i Odpowiedzi 5 - 6 03-12-2013 
Wynik postępowania:
Wyniki 30-12-2013 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

poniżej  Postępowanie przetargowe powyżej 130 000 Euro  poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawe sprzetu jednorazowego uzytku dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 07-10-2013  
Zmiana 1 23-10-2013 
Zmiana 2 cd
Wyjaśnienia:
Pytanie i Odpowiedzi 1 17-10-2013
Pytanie i Odpowiedzi 2 23-10-2013 
Pytanie i Odpowiedzi 3 25-10-2013 
Pytanie i Odpowiedzi 4 30-10-2013 
Wynik postępowania:
Wyniki 04-12-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe poniżej 130 000 Euro   poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą sprzetu analitycznego dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 14-11-2013 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 18-11-2013 
Wynik postępowania:
Wyniki 25-11-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe poniżej 130 000 Euro   poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawy gwoździ, śrub, płytek dla potrzeb ortopedii dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 08-11-2013
Zmiana 1 13-11-2013 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 14-11-2013
Wynik postępowania:
Wyniki 20-11-2013

---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe poniżej 130 000 Euro   poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawy prowadników i y-connektorów dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 16-10-2013
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 28-10-2013
Wynik postępowania:
Wyniki 14-11-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe powyżej 130 000 Euro  poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę leku Trastuzumab a 150 ml dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 01-10-2013  
Zmiana 1 14-10-2013 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 16-10-2013 
Wynik postępowania:
Wyniki 13-11-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe poniżej 5 000 000 Euro  poniżej
Tytuł zamówienia: Na wykonanie prac polegających na przebudowie (modernizacji) Centrum Stomatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Łodzi  usytuowanego przy ul. Anstadta 4 w Łodzi.
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 16-10-2013
Zmiana 1 24-10-2013 
Dodatkowe formaty plików 1 (ath) 28-10-2013 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 24-10-2013
Pytania i Odpowiedzi 2 28-10-2013 
Wynik postępowania:
Wyniki 08-11-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe poniżej 130 000 Euro  poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę rękawiczek dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 08-10-2013  
Zmiana 1 16-10-2013 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 14-10-2013 
Pytania i Odpowiedzi 1 sprostowanie  15-10-2013 
Wynik postępowania:
Wyniki 04-11-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe poniżej 130 000 Euro  poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę Soczewek okuilstycznych dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 11-10-2013 
Zmiana 21-10-2013 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 16-10-2013 
Wynik postępowania:
Wyniki 25-10-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe poniżej 130 000 Euro  poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę Leku Trastuzumab a 150 mg - 130 ampułek dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 11-10-2013 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 21-10-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe poniżej 130 000 Euro  poniżej
Tytuł zamówienia: Na usługi żywienia pacjentów polegające na zapewnieniu codziennej pordukcji, dostawy posiłków oraz wydania ich pacjentom szpitala 7 dni w tygodniu dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 04-10-2013  
Zmiana 1 11-10-2013  
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 09-10-2013  
Pytania i Odpowiedzi 2 10-10-2013  
Wynik postępowania:
Wyniki 31-10-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

poniżej  Postępowanie przetargowe poniżej 130 000 Euro  poniżej
Tytuł zamówienia: Na dostawę endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego, substytutu kości dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 07-10-2013  
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 09-10-2013  
Pytania i Odpowiedzi 2 11-10-2013  
Pytania i Odpowiedzi 3 11-10-2013  
Wynik postępowania:
Wyniki 24-10-2013