Archiwum Ogłoszeń Konkursowych

w SP ZOZ MSW w Łodzi


---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłozen o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w zakresie:

związku z konkursem ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań z zakresu diagnostyki labolatoryjnej w  SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ
Pobierz 03-12-2015 
Wyjaśnienia:
   
Wynik postępowania:
Wyniki 11-01-2016


---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w zakresie:

związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń  medycznych udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa w Pracowni USG  w  SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ
Pobierz 20-10-2015 
Wyjaśnienia:
   
Wynik postępowania:
Wyniki 02-11-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------
 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w zakresie:

związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń  medycznych w zakresie wykonywania przez lekarza badań diagnostycznych i zabiegów w Pracowni USG w SP ZOZ MSW w Łodziw  SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ
Pobierz 20-10-2015 
Wyjaśnienia:
   
Wynik postępowania:
Wyniki 02-11-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------
 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w zakresie:

związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń  medycznych w poprzez przeprowadzanie badań diagnostycznych USG Doppler naczyń tętniczych i żylnych w siedzibie Udzielającego Zamówienie w Pracowni USG  w  SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ
Pobierz 21-09-2015 
Wyjaśnienia:
   
Wynik postępowania:
Wyniki 28-09-2015

---------------------------------------------------------------------------------------
 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w zakresie:

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach chirurgii urazowo ortopedycznej

Ogłoszenie, SIWZ
Pobierz 21-09-2015 
Wyjaśnienia:
   
Wynik postępowania:
Wyniki 28-09-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------
 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w zakresie:

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ortodoncji

Ogłoszenie, SIWZ
Pobierz 15-09-2015 
Wyjaśnienia:
   
Wynik postępowania:
Wyniki 28-09-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------
 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w zakresie:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie laryngologii 

Ogłoszenie, SIWZ
Pobierz 15-09-2015 
Wyjaśnienia:
   
Wynik postępowania:
Wyniki 28-09-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------
 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w zakresie:

przeprowadzenie przez Biegłego rewidenta badania spraozdania finansowego.

Ogłoszenie, SIWZ
Pobierz 11-09-2015 
Wyjaśnienia:
   
Wynik postępowania:
   

---------------------------------------------------------------------------------------
 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w zakresie:

wykonywania badań USG Doppler Duplex na potrzeby SP ZOZ MSW w Łodzi .

Ogłoszenie, SIWZ
Pobierz 01-09-2015 
Wyjaśnienia:
   
Wynik postępowania:
Wyniki 14-09-2015

---------------------------------------------------------------------------------------
 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w zakresie:

pielęgnacyjnej opieki położniczo-ginekologicznej sprawowanej przez położną środowiskowo-rodzinną; na rzecz pacjentów w Poradni POZ.

Ogłoszenie, SIWZ
Pobierz 13-07-2015 
Wyjaśnienia:
   
Wynik postępowania:
Wyniki 22-07-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------
 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w zakresie:

Badań Patomorfologicznych.

Ogłoszenie, SIWZ
Pobierz 10-07-2015 
Wyjaśnienia:
   
Wynik postępowania:
Wyniki 29-07-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------
 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w zakresie 

Badań Laboratoryjnych.

Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 01-07-2015 
Wyjaśienia:
   
Wynik postępowania:
Wyniki 27-07-2015 
_____________________________________________________________________
 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi na pełnienie dyżurów personelu medycznego: lekarskiego, pielęgniarskiego i pomocniczego w siedzibie SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 09-06-2015 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 01-07-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii w Poradni Gastroenterologicznej i w Pracowni Endoskopii w SP ZOZ MSW w Łodzi.
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 14-05-2015 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 29-05-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ MSW w Łodzi
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 14-05-2015 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 29-05-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ortodoncji w SP ZOZ MSW w Łodzi.
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 14-01-2015 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:---------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie okulistyki w SP ZOZ MSW w Łodzi.
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 14-01-2015 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:---------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii w SP ZOZ MSW w Łodzi.
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 14-01-2015 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w zakresie kardiologii interwencyjnej w ostrych zespołach wieńcowych oraz wykonywaniem badań angiograficznych i terapii naczyniowej w Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki  SP ZOZ MSW w Łodzi. 
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 10-12-2014 
Wyjaśnienia:

Wynik postępowania:
Wyniki

============================ZAKOŃCZONE============================

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zakresie radioterapii onkologicznej w Poradni Onkologicznej w SP ZOZ MSW w Łodzi.
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 14-04-2015 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 22-04-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologicznym i psychoterapeutycznym w Poradni Zdrowia Psychicznego  w SP ZOZ MSW w Łodzi.
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 23-04-2015 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 13-05-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach anestezjologii i intensywnej terapi w SP ZOZ MSW w Łodzi.
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 14-04-2015 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki

---------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratyryjnej na potrzeby SP ZOZ MSW w Łodzi
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 12-01-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 15-01-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 19-01-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki  w zakresie diagnostyki okulistycznej w Poradni i Oddziale Okulistycznym SP ZOZ MSW w Łodzi
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 10-12-2014 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 26-01-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań patomofrologicznych na potrzeby SP ZOZ MSW w Łodzi
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 19-12-2014 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 15-01-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie badań z zakresu medycyny nuklearnej na potrzeby SP ZOZ MSW w Łodzi
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 17-12-2014 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 08-01-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------


Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w SP ZOZ MSW w Łodzi.
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 10-12-2014 
Wyjaśnienia:

Wynik postępowania:
Wyniki 22-12-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------
   
Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym na potrzeby SP ZOZ MSW w Łodzi
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 02-12-2014 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 09-12-2014 
Wynik postępowania:
Wyniki 12-12-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań patomofrologicznych na potrzeby SP ZOZ MSW w Łodzi
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 02-12-2014 
Zmiana 1 09-12-2014 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 15-12-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań immunohistochemicznych na potrzeby SP ZOZ MSW w Łodzi
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 27-11-2014 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 08-12-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań Angiografii fluorescenowej na potrzeby SP ZOZ MSW w Łodzi
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 26-11-2014 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 04-12-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań przezpłytkowe ECHO (TEE) na potrzeby SP ZOZ MSW w Łodzi
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 26-11-2014 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 01-12-2014
Wynik postępowania:
Wyniki 04-12-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań EEG z opisem na potrzeby SP ZOZ MSW w Łodzi
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 24-11-2014 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 02-12-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań elektrofizjologicznych  na potrzeby SP ZOZ MSW w Łodzi
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 24-11-2014 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 01-12-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o pracy:

SP ZOZ MSW zatrudni:
  • pielęgniarki anestezjologiczne
  • pielęgniarki specjalistki w zakresie pielęgniarstwa: operacyjnego, zachowawczego, kardiologicznego i onkologicznego
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Kadr i Płac

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej oraz w Pracowni USG  w  SP ZOZ MSW w Łodzi.


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 08-08-2014
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki
26.08.2014

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 08-08-2014 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki
26.08.2014

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi na pełnienie dyżurów personelu medycznego: lekarskiego, pielęgniarskiego i pomocniczego w siedzibie SP ZOZ MSW w Łodzi


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 06-06-2014 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 23-06-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na wykonanie usług medycznych w zakresie transportu Sanitarnego świadczonego za pomocą katerek typu S, P oraz T dla potrzeb SP ZOZ MSW w łodzi


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 19-05-2014 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 02-06-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie profilaktyki w SP ZOZ MSW w łodzi


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 19-03-2014 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 04-03-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej w SP Z


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 13-02-2014 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 26-02-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz w Pracowni Endoskopowej i Poradni Gastroenterologicznej w SP ZOZ MSW w Łodzi.


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 20-01-2014 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 03-02-2014 
---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie technik dentystycznych w SP ZOZ MSW w Łodzi.


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 23-12-2013 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 2014

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii w SP ZOZ MSW w Łodzi.


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 27-12-2013 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
wyniki
10-01-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii i osteoporozy w SP ZOZ MSW w Łodzi.


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 11-12-2013
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 23-12-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w SP ZOZ MSW w Łodzi.


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 11-12-2013
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 23-12-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w SP ZOZ MSW w Łodzi.


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 11-12-2013 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 23-12-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie alergologii w Poradni Alergologicznej SP ZOZ MSW w Łodzi
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 11-12-2013 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 23-12-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert w zakresie laryngologii, przeprowadzonego na podstawie SP ZOZ MSW w Łodzi 


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 11-12-2013 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 23-12-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie profilaktyki SP ZOZ MSW w Łodzi 


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 02-12-2013 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 23-12-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gruźlicy i chorób płuc w Poradni Pulmonologicznej SP ZOZ MSW w Łodzi 


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 22-10-2013 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 30-10-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie na konkurs dot. udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii w Poradni Dermatologicznej  dla SP ZOZ MSW wŁodzi


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 14-10-2013 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi na pełnienie dyżurów personelu medycznego: lekarskiego, pielęgniarskiego i pomocniczego w siedzibie SP ZOZ MSW w Łodzi.


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 18-06-2013  
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie na konkurs dot. udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego  dla SP ZOZ MSW wŁodzi


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 16-09-2013 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 25-09-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie na diagnostykę laboratoryjną dla SP ZOZ MSW wŁodzi


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 05-09-2013 
Zmiana 1 16-09-2013
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 18-09-2013 
Wynik postępowania:
Wyniki 19-09-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie na wykonanie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego świadczonego za pomocą karetek typu "S", "P" oraz "T" dla SP ZOZ MSW wŁodzi


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 03-09-2013 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 13-09-2013

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi na Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań RTG klatki piersiowej (wraz z opisem), wykonywanych na potrzeby pracowników KPP w placówkach służby zdrowia na terenie poszczególnych miejscowości woj.Łódzkiego


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 18-07-2013
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 29-07-2013 
Pytania i Odpowiedzi 2 30-07-2013 
Wynik postępowania:
Wyniki 05-08-2013

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi na diagnostykę laboratoryjną na potrzeby SP ZOZ MSW w Łodzi


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 15-07-2013  
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 23-07-2013 
Odwołanie i Odpowiedź 29-08-2013 
Wynik postępowania:
Wyniki 21-08-2013

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi na pełnienie dyżurów personelu medycznego: lekarskiego, pielęgniarskiego i pomocniczego w siedzibie SP ZOZ MSW w Łodzi.


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 21-05-2013
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 05-06-2013 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi w związku z konkursem ofert na wykonanie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego świadczonego za pomocą karetek typu "S", "P" oraz "T" dla SP ZOZ MSW wŁodzi


Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 13-05-2013 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki 23-05-2013
____________________