infolinia

Konkursy-2016

Ogłoszenia o konkursach w SP ZOZ MSWiA w Łodzi w 2016 r.


Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie ginekologii w Oddziale Ginekologicznym SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz14-12-2016 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki27-12-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii i osteoporozy SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz06-12-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki27-12-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie laryngologii w Poradni Laryngologicznej wraz z pełnieniem dyżurów medycznych na Oddziale Otolaryngologicznym SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz06-12-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki27-12-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w Poradni Okulistycznej SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz06-12-2016 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wynik27-12-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastrologii w Poradni Gastrologicznej i Pracowni Endoskopowej SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz06-12-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki27-12-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w Poradni Neurologicznej SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz06-12-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki27-12-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie alergologii w Poradni Alergologicznej SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz06-12-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki27-12-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – technik dentystycznych na potrzeby Centrum Stomatologii SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz02-12-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki13-12-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii w Poradni Dermatologicznej  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz13-10-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki27-10-2016 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pulmonologii w Poradni Pulmonologicznej  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz13-10-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:  

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Ogłoszenie, SIWZPobierz23-08-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:  

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie badań mykologicznych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Ogłoszenie, SIWZPobierz – umowa unieważniona01-08-2016
 Pobierz – umowa zmieniona w dniu 10.08.2016 r. aktualna10-08-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki 18-08-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na pełnienie dyżurów personelu medycznego: lekarskiego, pielęgniarskiego i pomocniczego w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz16-06-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki28-06-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na wykonanie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego świadczonego za pomocą karetek typu „S”, „P” oraz „T” dla potrzeb SP ZOZ MSW w Łodzi

Ogłoszenie, SIWZPobierz12-05-2016
 Umowa12-05-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki01-06-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii naczyniowej oraz przeprowadzenie badań diagnostycznych w Pracowni USG  w  SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz16-02-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki02-03-2016

11-02-2016 

            Niniejszym informuję, iż konkurs ogłoszony w dniu 9.02.2016 r. w części udzielania świadczeń medycznych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz w Pracowni USG został unieważniony.


Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanies wiadczeń zdrowotnych w ramach stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii urazowo ortopedycznej w SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz09-02-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki24-02-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej oraz w Pracowni USG  w  SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz09-02-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:  

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych – technik dentystycznych (ceramika dentystyczna, protetyka na implantach , aparaty ortodontyczne, protetyka standardowa ) na potrzeby Centrum Stomatalogi w  SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz04-01-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki25-01-2016

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj