konkursy-2016

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Ogłoszenia archiwalne 2016 konkursów w SP ZOZ MSWiA w Łodzi


Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie ginekologii w Oddziale Ginekologicznym SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 14-12-2016 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 27-12-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii i osteoporozy SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 06-12-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 27-12-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie laryngologii w Poradni Laryngologicznej wraz z pełnieniem dyżurów medycznych na Oddziale Otolaryngologicznym SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 06-12-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 27-12-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w Poradni Okulistycznej SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 06-12-2016 
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wynik 27-12-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastrologii w Poradni Gastrologicznej i Pracowni Endoskopowej SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 06-12-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 27-12-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w Poradni Neurologicznej SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 06-12-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 27-12-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie alergologii w Poradni Alergologicznej SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 06-12-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 27-12-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – technik dentystycznych na potrzeby Centrum Stomatologii SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 02-12-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 13-12-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii w Poradni Dermatologicznej  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 13-10-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 27-10-2016 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pulmonologii w Poradni Pulmonologicznej  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 13-10-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:    

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 23-08-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:    

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie badań mykologicznych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz – umowa unieważniona 01-08-2016
  Pobierz – umowa zmieniona w dniu 10.08.2016 r. aktualna 10-08-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki  18-08-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na pełnienie dyżurów personelu medycznego: lekarskiego, pielęgniarskiego i pomocniczego w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 16-06-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 28-06-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na wykonanie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego świadczonego za pomocą karetek typu „S”, „P” oraz „T” dla potrzeb SP ZOZ MSW w Łodzi

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 12-05-2016
  Umowa 12-05-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 01-06-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii naczyniowej oraz przeprowadzenie badań diagnostycznych w Pracowni USG  w  SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 16-02-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 02-03-2016

11-02-2016 

            Niniejszym informuję, iż konkurs ogłoszony w dniu 9.02.2016 r. w części udzielania świadczeń medycznych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz w Pracowni USG został unieważniony.


Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanies wiadczeń zdrowotnych w ramach stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii urazowo ortopedycznej w SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 09-02-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 24-02-2016

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej oraz w Pracowni USG  w  SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 09-02-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania:    

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSW w Łodzi :

W związku z konkursem ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych – technik dentystycznych (ceramika dentystyczna, protetyka na implantach , aparaty ortodontyczne, protetyka standardowa ) na potrzeby Centrum Stomatalogi w  SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZ Pobierz 04-01-2016
Wyjaśnienia:    
Wynik postępowania: Wyniki 25-01-2016