DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SP ZOZ MSW w Łodzi

Zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zamieszczamy
ogłoszenia o aktualnieprzeprowadzanych procedurach przetargowych.


Kontakt
Telefon:
Fax:
e-mail:

 42 - 63-41-270
 42 - 63-41-254
 zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

[Strona główna]---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013
(Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie IV.2 E - usługi publiczne).

Projekt:
„Zwiększenie efektywności zarządzania, poprawa dostępności usług
oraz wzrost jakości opieki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wspieranie procesów
gromadzenia, przepływu i ochrony informacji”.
Tytuł zamówienia:
Na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.
(301446-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
09-11-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1
Pytania i Odpowiedzi 2
10-11-2015 
13-11-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 18-11-2015 NOWE

------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013
(Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie IV.2 E - usługi publiczne).

Projekt:
„Zwiększenie efektywności zarządzania, poprawa dostępności usług
oraz wzrost jakości opieki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wspieranie procesów
gromadzenia, przepływu i ochrony informacji”.
Tytuł zamówienia:
Na dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z rozbudową sieci komputerowej LAN
(273282-2015 / 280244-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
14-10-2015 
Zmiana 1
21-10-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i odpowiedzi 1 - 2
19-10-2015
Wynik postępowania:
Wyniki
26-10-2015 
Wyniki  unieważnienie
02-11-2015 

------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134.000 ,00 EURO dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42 poniżej
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013
(Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie IV.2 E - usługi publiczne).

Projekt:
„Zwiększenie efektywności zarządzania, poprawa dostępności usług
oraz wzrost jakości opieki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wspieranie procesów
gromadzenia, przepływu i ochrony informacji”.
Tytuł zamówienia:
Na dostawę systemu informatycznego eWyniki oraz serwera wraz z instalacją i wdrożeniem
(170356-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz
08-07-2015 
Wyjaśnienia:


Wynik postępowania:
Wyniki
05-08-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------
Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013
(Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie IV.2 E - usługi publiczne).

Projekt:
„Zwiększenie efektywności zarządzania, poprawa dostępności usług
oraz wzrost jakości opieki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wspieranie procesów
gromadzenia, przepływu i ochrony informacji”.
Tytuł zamówienia: Na dostawę systemu informatycznego: Elektroniczny obieg dokumentów wraz z instalacją i wdrożeniem.
(113462-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 14-05-2015 
Zmiana 1 20-05-2015 
Zmiana 2 21-05-2015 
Zmiana 3 22-05-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania o Odpowiedzi 1
21-05-2015 
Pytania o Odpowiedzi 2 22-05-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 01-06-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013
(Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie IV.2 E - usługi publiczne).

Projekt:
„Zwiększenie efektywności zarządzania, poprawa dostępności usług
oraz wzrost jakości opieki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wspieranie procesów
gromadzenia, przepływu i ochrony informacji”.
Tytuł zamówienia: Na dostawę systemów informatycznych: eWyniki, elektronicznej obsługi kolejek, serwerów i wyposażenia wraz z instalacją i wdrożeniem
(98016-2015; 104558-2015; 109368-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 28-04-2015 
Przesunięcie terminu 06-05-2015 
Zmiana 2 08-05-2015 
Zmiana 3 11-05-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 07-05-2015 
Pytania i Odpowiedzi 2 07-05-2015 
Pytania i Odpowiedzi 3 08-05-2015 
Pytania i Odpowiedzi 4 - 5 11-05-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 22-05-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe poniżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013
(Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie IV.2 E - usługi publiczne).

Projekt:
„Zwiększenie efektywności zarządzania, poprawa dostępności usług
oraz wzrost jakości opieki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wspieranie procesów
gromadzenia, przepływu i ochrony informacji”.
Tytuł zamówienia: Na dostawę  drukarek oraz rzutnika
(53900-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 11-03-2015 
Zmiana 1 17-03-2015 
Wyjaśnienia:
Pytania i Odpowiedzi 1 17-03-2015 
Wynik postępowania:
Wyniki 13-03-2015 

---------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie przetargowe powyżej 134 000 Euro
dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42
poniżej
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013
(Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie IV.2 E - usługi publiczne).

Projekt:
„Zwiększenie efektywności zarządzania, poprawa dostępności usług
oraz wzrost jakości opieki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wspieranie procesów
gromadzenia, przepływu i ochrony informacji”.
Tytuł zamówienia: Na dostawę SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
(431454-2014)
(139-2015)
Ogłoszenie, SIWZ:
Pobierz 19-12-2014 
Zmiana 1 30-12-2014 
Zmiana 1.1 Ogłoszenia 02-01-2015 
Zmiana 2 12-01-2015 
Zmiana 3 14-01-2015 
Zmiana 4 20-01-2015 
Wyjaśnienia: