infolinia

Konkursy-2019

Ogłoszenia o konkursach w SP ZOZ MSWiA w Łodzi w 2019 r.

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie pełnienia obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ogłoszenie, SIWZPobierz19-11-2019
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz29-11-2019

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz19-11-2019
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz29-11-2019

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań elektrofizjologicznych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi 

Ogłoszenie, SIWZPobierz19-11-2019
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz28-11-2019

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań z zakresu medycyny nuklearnej na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi 

Ogłoszenie, SIWZPobierz19-11-2019
Wyjaśnienia:Pobierz26-11-2019
Pobierz11-12-2019
Wynik postępowania:Pobierz12-12-2019

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wykonywanie usług w zakresie technik dentystycznych (ceramika dentystyczna, protetyka na implantach, aparaty ortodontyczne, protetyka standardowa) na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi. 

Ogłoszenie, SIWZPobierz13-11-2019
Wyjaśnienia:Odpowiedź 119-11-2019
Wynik postępowania:Pobierz06-12-2019

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie pulmonologii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz07-10-2019
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz22-10-2019

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie dermatologii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz07-10-2019
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz22-10-2019

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych (barwienie wraz z oceną odczynów) na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz05-08-2019
Wyjaśnienia:Odpowiedź 108-08-2019
Wynik postępowania:Pobierz19-08-2019

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na pełnienie dyżurów personelu medycznego: lekarskiego, pielęgniarskiego i pomocniczego w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz04-06-2019
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz19-06-2019

 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania odczynu immunohistochemicznego (tylko barwienie preparatu) bez oceny preparatu histopatologicznego z zastosowaniem jednego przeciwciała na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz27-05-2019
Wyjaśnienia:

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

31-05-2019

31-05-2019

Wynik postępowania:Pobierz05-06-2019

 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wykonywanie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego świadczonego za pomocą karetek typu „S” dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz23-05-2019
Wyjaśnienia:  
Wyniki postępowania:Ogłoszenie29-05-2019

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz15-05-2019
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:  

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wykonywanie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego świadczonego za pomocą karetek typu „S”, „P” oraz „T” dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz09-05-2019
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:

Pobierz

Sprostowanie

Unieważnienie konkursu

Załącznik

21-05-2019

21-05-2019

29-05-2019

29-05-2019


Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz11-03-2019
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:  

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz04-03-2019
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz29-05-2019

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz19-02-2019
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:  

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie wykonywania przez lekarza badań diagnostycznych w Pracowni USG oraz oceny i opisu badań mammograficznych w ramach programu skryningowego NFZ w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz19-02-2019
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:  

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie ortopedii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz12-02-2019
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:  

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządów ruchu w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz17-01-2019
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:  

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj