infolinia

Konkursy-2017

Ogłoszenia o konkursach w SP ZOZ MSWiA w Łodzi w 2017 r.


Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań z zakresu medycyny nuklearnej na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

  

Ogłoszenie, SIWZPobierz06-12-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz 15-12-2017 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert  na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

  

Ogłoszenie, SIWZPobierz04-12-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz11-01-2018 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert  na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań EEG wraz z ich opisem na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz01-12-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania: Pobierz 12-12-2017 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań elektrofizjologicznych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz01-12-2017
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania: Pobierz 11-12-2017 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki  w zakresie diagnostyki okulistycznej w Poradni i Oddziale Okulistycznym SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz30-11-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania: Pobierz 15-12-2017 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie urologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz30-11-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania: Pobierz 15-12-2017 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w zakresie kardiologii interwencyjnej w ostrych zespołach wieńcowych oraz wykonywaniem badań angiograficznych i terapii naczyniowej w Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz30-11-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania: Pobierz 15-12-2017 N

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz30-11-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz15-12-2017 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego, anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz kardiologicznego w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz30-11-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz 15-12-2017 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania odczynu immunohistochemicznego (tylko barwienie preparatu) bez oceny preparatu histopatologicznego z zastosowaniem jednego przeciwciała na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz29-11-2017 
Wyjaśnienia:

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

Sprostowanie 1

01-12-2017 

05-12-2017

06-12-2017 

Wynik postępowania: Pobierz 08-12-2017 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz16-10-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania: Wyniki 26-10-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz16-10-2017
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania: Wyniki 26-10-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie urologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz16-10-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:  


Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne zwane dalej „warunkami” na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz01-09-2017 
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 107-09-2017 
Odpowiedzi 208-09-2017 
Wynik postępowania:Wyniki12-09-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w  zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz11-08-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:  

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie pełnienia obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ogłoszenie, SIWZPobierz10-08-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki25-08-2017 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej oraz w Pracowni USG  w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Ogłoszenie, SIWZPobierz10-08-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki25-08-2017 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie badań RTG klatki piersiowej (wraz z opisem), wykonywanych na potrzeby pracowników Komendy Powiatowej Policji

Ogłoszenie, SIWZPobierz04-07-2017
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 111-07-2017
Wynik postępowania:Wyniki14-07-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz04-07-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki13-07-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz12-06-2017
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki28-06-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na pełnienie dyżurów personelu medycznego: lekarskiego, pielęgniarskiego i pomocniczego w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz12-06-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki28-06-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii w ramach dyżurów lekarskich w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz16-05-2017
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki07-06-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego świadczonego za pomocą karetek typu „S”, „P” oraz „T” dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz09-05-2017
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki22-05-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz10-03-2017
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki26-04-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego oraz anestezjologicznego i intensywnej terapii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz20-02-2017
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:  

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w  zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz20-02-2017
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki28-02-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w  zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz17-02-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki26-04-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz w Pracowni Endoskopowej i Poradni Gastroenterologicznej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz17-01-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki31-01-2017

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych świadczeń zdrowotnych w ramach stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii urazowo ortopedycznej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz17-01-2017 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:  

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj